Inspecteur moet zich aan doel gegevensuitwisseling houden

10 september 2020

Inspecteur moet zich aan doel gegevensuitwisseling houden

Stel dat een verdragsland informatie met het Openbaar Ministerie deelt onder de voorwaarde dat Nederland de informatie niet gebruikt voor belastingheffing. Als de inspecteur deze informatie toch opvraagt en verkrijgt van het Openbaar Ministerie, handelt hij onbehoorlijk. De belastingrechter zal dan de verkregen informatie buiten beschouwing laten.

Een Nederlandse man is enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. De Belastingdienst vermoedt dat deze bv is gelieerd aan een Chinese Limited (Ltd.). Daarom vraagt de fiscus aan de autoriteiten van Hong Kong om informatie over de verhouding met de Ltd. Ook wil hij meer weten over een bankrekening. De autoriteiten van Hong Kong willen dat de inspecteur eerst enkele vragen beantwoord. Omdat hij dit nalaat, weigert Hong Kong de gevraagde informatie te verstrekken. Hong Kong is wel bereid om informatie te verstrekken aan het Openbaar Ministerie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Daarbij stelt Hong Kong wel de voorwaarde dat Nederland de uitgewisselde informatie gebruikt voor het beoogde doel. Hong Kong vermeldt nadrukkelijk dat belastingheffing niet het hoofddoel van de gegevensuitwisseling mag zijn. Toch verstrekt het OM de informatie wanneer de Belastingdienst daarom vraagt.

 

Aan de hand van de van het OM ontvangen informatie concludeert de inspecteur dat de man niet-opgegeven inkomen uit aanmerkelijk belang heeft genoten. Daarom krijgt de man een navorderingsaanslag IB opgelegd. De man vindt dat onterecht en tekent beroep aan tegen de aanslag. Aanvankelijk overlegt de inspecteur de gegevens uit Hong Kong. Maar later wil hij deze stukken intrekken om de verdragsrelatie tussen Nederland en Hong Kong niet op het spel te zetten. Hof Den Bosch gaat hierin niet mee, want het wil een oordeel uitspreken of de desbetreffende informatie rechtmatig is verkregen. Als dat niet het geval is, mag de fiscus de stukken zowel in deze procedure als in andere zaken niet gebruiken.

 

Het hof stelt vast dat het OM bij het verzoek om gegevensuitwisseling niet heeft gesteld de informatie mede voor de belastingheffing te gebruiken. Hong Kong heeft daarentegen duidelijk gesteld dat belastingheffing niet het hoofddoel mag zijn van de informatievergaring. Het hof oordeelt dat de fiscus niet heeft voldaan aan de voorwaarden om de informatie uit Hong Kong te mogen gebruiken. Sterker nog, zelfs al zou Hong Kong achteraf goedkeuring verlenen, dan nog heeft de Belastingdienst de informatie verkregen op een manier die indruist tegen wat men van een behoorlijk handelende overheid mag verwachten. Het gebruik van deze informatie voor de belastingheffing is daarom in alle omstandigheden ontoelaatbaar. Omdat de fiscus voor de rest niet over voldoende bewijsmateriaal beschikt, vernietigt het hof de navorderingsaanslag.

 

Bron: Hof Den Bosch 23-07-2020, nr. 17/002141 (ECLI:NL:GHSHE:2020:2351)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.