Informatiebeschikking niet bedoeld voor ‘fishing expedition’

1 oktober 2019

Informatiebeschikking niet bedoeld voor ‘fishing
expedition’

Als de Belastingdienst in een informatiebeschikking vraagt naar
stukken waarvan niet bekend is of ze bestaan, is volgens Hof
Arnhem-Leeuwarden sprake van een zogeheten ‘fishing expedition’.
Dit is een reden om de informatiebeschikking te vernietigen.

In het kader van een boekenonderzoek vroeg de Belastingdienst
een groot aantal gegevens op bij een dga. Deze weigerde de
gevraagde informatie te verstrekken tenzij de inspecteur hem zou
garanderen dat hij de verstrekte informatie niet zou gebruiken voor
het opleggen van strafmaatregelen. De inspecteur wilde deze
garantie niet geven en legde de dga diverse informatiebeschikkingen
op. De man begon daarop een beroepsprocedure tegen de
informatiebeschikkingen. Hij beroept zich onder meer op het
zogeheten ‘nemo tenetur’-beginsel. Dit houdt in dat niemand kan
worden verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Met dit
beroep op het ‘nemo tenetur’-beginsel heeft hij geen succes.

Toch heeft het hoger beroep van de dga wel succes. In enkele
informatiebeschikkingen heeft de fiscus namelijk gevraagd om aan-
en verkoopstukken inclusief afrekening van de notaris met
betrekking tot transacties met panden. Daarbij stelde de inspecteur
al te beschikken over stukken met betrekking tot aan- en verkopen
van onroerende zaken, maar dat hij niet wist of dit alle stukken
waren. Het hof constateert dat de dga hiermee heeft gevraagd om in
algemene termen aangeduide stukken, waarvan niet bekend is of ze
bestaan. In zo’n geval is sprak van een ‘fishing expedition’.
Daarvoor is een informatiebeschikking niet bedoeld. Daarvoor is
nodig dat de inspecteur in redelijkheid kan stellen dat hij
informatie en stukken en dergelijke opvraagt die mogelijk relevant
zijn voor de belastingheffing ten aanzien van deze belanghebbende.
Daarbij moet men kijken naar wat de inspecteur al bekend is. Nu de
Belastingdienst heeft lopen vissen, vernietigt het hof de
bijbehorende informatiebeschikkingen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019, 17/00077 t/m 17/00080
(ECLI:NL:GHARL:2019:7322)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.