Individuele franchisenemers ingedeeld in sector 17

18 oktober 2021

Individuele franchisenemers ingedeeld in sector 17

Bij toepassing van de concernregeling is de hoofdregel dat de werkgevers van een concern worden ingedeeld in een sector waaronder de werkzaamheden vallen waarvoor de werkgevers het grootste bedrag aan premieplichtig loon betalen.

Een bv exploiteert als franchisenemer een supermarkt. Deze franchisenemer is voor de werknemersverzekeringen ingedeeld in sector 17 (detailhandel en ambachten), maar wil vanaf 1 januari 2015 ingedeeld worden in sector 19 (grootwinkelbedrijf). De inspecteur weigert dat.
Het hof komt tot het oordeel dat de franchisenemer terecht is ingedeeld in sector 17. De reden is dat de inspecteur de bij toepassing van de concernregeling toekomende beoordelingsvrijheid op redelijke wijze heeft ingevuld door te wijzen op een consistente uitvoeringspraktijk. De Hoge Raad vindt dat die consistente uitvoeringspraktijk het oordeel van het hof niet kan dragen. Toch krijgt de bv nul op het rekest.
Voor de concernregeling is volgens de Hoge Raad de hoofdregel dat de betrokken werkgevers van het concern worden ingedeeld in de sector waaronder de werkzaamheden vallen waarvan de gezamenlijke werkgevers het grootste deel aan premieplichtig loon betalen. Volgens de Hoge Raad staat vast dat het grootste deel van het door de groep van franchisegever en franchisenemers betaalde premieplichtige loon betrekking heeft op werkzaamheden binnen sector 17. Als de maatschappelijke functie van de groep als geheel dat zou rechtvaardigen, is een andere indeling in sector 19 ook mogelijk, maar dat is niet het geval. A-G Wattel gaf in zijn conclusie aan dat het verschil tussen sector 17 en sector 19 onder meer de hoogte van de loonsom is. Een puur getalsmatig onderscheid houdt geen enkel verband met een maatschappelijke functie. Het beroep op een andere indeling vanwege een maatschappelijke functie gaat dus niet op.

In drie vergelijkbare zaken oordeelde Hoge Raad het beroep ongegrond met een verwijzing naar de gronden van dit arrest.

 

Bron: HR 08-10-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1356), (ECLI:NL:HR:2021:1450), (ECLI:NL:HR:2021:1451) en (ECLI:NL:HR:2021:1466)
 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.