In principe gewone redelijke termijn ondanks coronapandemie

27 september 2022

Alleen als een zitting is gepland in de periode van 17 maart 2020 tot en met mei 2020, vormt de coronapandemie een reden om de redelijke termijn te verlengen.

Een man verzoekt in een beroepsprocedure tegen de BPM-heffing om toekenning van een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Hof Arnhem-Leeuwarden weigert deze schadevergoeding toe te kennen. Het hof ziet namelijk de coronapandemie als een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie. Deze situatie rechtvaardigt een verlenging van de redelijke termijn van twee jaar voor berechting in hoger beroep met vier maanden. Daarbij is rekening gehouden met de periode waarin de gerechtsgebouwen zijn gesloten. Ook is een termijn van twee maanden in acht genomen voor het opnieuw inplannen van verdaagde zittingen.

De Hoge Raad vindt echter dat dit oordeel van het hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. De uitbraak van het coronavirus in 2020 is in beginsel geen bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt. Dat is alleen anders als de partijen zijn uitgenodigd voor een onderzoek ter zitting in de periode van 17 maart 2020 tot en met mei 2020. In deze periode zijn namelijk de gerechtsgebouwen gesloten geweest in verband met de uitbraak van het coronavirus. In zulke gevallen heeft de rechter het onderzoek ter zitting opnieuw moeten inplannen. Maar deze situatie doet zich in deze zaak niet voor. Het hof heeft daarom de redelijke termijn niet mogen verlengen. De man krijgt alsnog een immateriële schadevergoeding toegekend van € 500.

Bron: Hoge Raad 16-09-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1233)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl