HvJ EU: Volledig loon over vakantiedagen tijdens ziekte

10 november 2022

Volgens het EU Hof van Justitie heeft een werknemer die door ziekte niet werkt en die in zijn tweede ziektejaar vakantieverlof opneemt, tijdens het vakantieverlof recht op 100% van het loon en niet het lagere ziekengeldloon (70%). Werknemers die in de afgelopen vijf jaar vanwege ziekte te weinig vakantieloon hebben ontvangen, kunnen bij hun (ex-)werkgever een nabetaling van het loon vragen.

Rechtbank Overijssel heeft vorig jaar prejudiciële vragen gesteld aan het EU Hof van Justitie inzake een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar. De ambtenaar ontving in het eerste ziektejaar 100% van het loon. In het tweede ziektejaar werd dat 70% voor de uren die hij nog ziek was, en 100% voor de uren die hij weer werkte. Toen hij in het tweede ziektejaar vakantie opnam, kreeg hij voor dat verlof ook 70% voor de uren waarop hij nog ziek was. De ambtenaar vond dat hij over deze vakantiedagen recht had op 100% van zijn loon.

Volgens het Hof van Justitie overtreedt een land de EU richtlijn (2003/88/EG) als er nationale wetten zijn die ervoor zorgen dat zieke werknemers die vakantie opnemen minder ontvangen dan 100% van hun loon. Kort gezegd vindt het HvJ dat de werkgever aan een zieke werknemer die tijdens ziekte vakantie opneemt 100% van het loon moet betalen en niet het lagere ‘ziekengeldloon’. De reden hiervoor is volgens het HvJ dat het doel van het betalen van vakantieloon is dat werknemers tijdens vakantie in een vergelijkbare situatie zijn als tijdens gewerkte uren. Daarnaast geldt voor zieke werknemers dat deze een vergelijkbare positie moeten hebben als werknemers die werken. Als het loon van een zieke werknemer tijdens vakantieverlof lager is dan het loon bij werken, neemt een zieke werknemer mogelijk geen vakantieverlof op. En dat is in strijd met de richtlijn. Rechtbank Overijssel heeft het beroep van de ambtenaar inmiddels gegrond verklaard.

Bron: Rb. Overijssel 19-04-2022 (ECLI:NL:RBOVE:2022:1066), HvJ EU 09-12-2021 (ECLI:EU:C:2021:987)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.