HR maakt bezwaar mogelijk tegen inkomensgegevens ex

1 maart 2021

Heeft iemand in een jaar recht op toeslagen, zoals zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? Dan speelt het inkomen van een ex-partner mee bij de hoogte van de toeslagen. Volgens de wet kan een belanghebbende geen bezwaar maken tegen inkomensgegevens van een ex-partner. De Hoge Raad heeft dat nu wel mogelijk gemaakt.

De Belastingdienst heeft voor een vrouw beschikkingen vastgesteld voor de zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag voor de jaren 2013 en 2014. Deze toeslagbeschikkingen zijn gebaseerd op de inkomensgegevens van haarzelf en haar ex-partner van wie zij na 2014 is gescheiden. Volgens de vrouw waren de inkomensgegevens van de ex-partner te hoog. Zij heeft daarom bezwaar gemaakt tegen die inkomensgegevens.

De wet biedt niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de inkomensgegevens van een ex-partner. Het is daarom de vraag of een ingediend bezwaar ontvankelijk is. De Hoge Raad constateert een leemte in de rechtsbescherming, omdat er geen rechtsingang is bij een bezwaar tegen inkomensgegevens van bijvoorbeeld een ex-partner. De Hoge Raad voorziet in deze leemte door art. 21j AWR zo uit te leggen dat met een voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur gelijkgesteld wordt het inkomensgegeven zoals dat met het oorspronkelijke besluit is bekendgemaakt. Dit betekent dat het bezwaar ontvankelijk is.

Verder is nog de hoogte van het inkomen van de ex-partner in geschil. De ex-partner heeft geen aangiften inkomstenbelasting gedaan zodat zijn aanslagen met omkering van de bewijslast zijn komen vast te staan. De vrouw heeft niet verwijtbaar gehandeld, dus voor haar gelden de gewone bewijsregels. Die zijn ook door het hof toegepast. Het hof heeft geoordeeld dat ook zonder omkering van de bewijslast de vrouw niet aannemelijk heeft gemaakt dat het inkomen van de ex-partner te hoog is vastgesteld.

 

Bron: HR 05-02-2021 (ECLI:NL:HR:2021:179)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.