HR: gebruik bewijsvermoedens toegestaan

8 februari 2021

Bij omkering van de bewijslast mag de inspecteur op basis van bewijsvermoedens terugrekenen om verzwegen bedragen of inkomsten te schatten. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de inspecteur dit ook buiten het geval van de omkering van de bewijslast mag toepassen.

Mevrouw Y heeft tot haar overlijden een rekening bij een Zwitserse bank. Hiervan heeft zij nooit iets in haar aangifte inkomstenbelasting aangegeven. In 2004 heeft de vrouw het geld op de rekening, zo’n € 414.000, aan haar zonen gegeven. De inspecteur heeft na het overlijden van de vrouw aan haar zonen (de erfgenamen) navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2003 opgelegd. Het inkomen uit sparen en beleggen van mevrouw Y heeft de inspecteur voor die jaren gecorrigeerd. Hij is daarbij met terugrekenen, uitgegaan van het in juli 2004 aanwezige saldo op de Zwitserse bankrekening van € 414.000. Ook is hij uitgegaan van een (verondersteld) jaarlijks rendement van 5%. Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de inspecteur ook buiten het geval van omkering van de bewijslast, bewijsvermoedens mag gebruiken. Ook de door de inspecteur gehanteerde manier van terugrekenen is toegestaan. Gezien de omvang van het in juli 2004 aanwezige vermogen, is de hoogte van de door de inspecteur gehanteerde correcties aannemelijk volgens het hof.
A-G IJzerman heeft conclusie genomen in het door de zonen ingestelde cassatieberoep . De vraag waarop de conclusie van de A-G zag is of de inspecteur gebruik mag maken van bewijsvermoedens om bedragen terug te rekenen die op een verzwegen buitenlandse bankrekening gestaan moeten hebben. Ook in een procedure waarin geen sprake is geweest van een verzwaarde bewijslast. De A-G heeft de zienswijze van het hof bevestigd. De Hoge Raad heeft in navolging van het advies van de A-G het door de zonen ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard.

 

Bron: Hoge Raad 19-02-2021 (ECLI:NL:HR:2021:246)

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.