Houdt niet zo maar loonheffing in

27 mei 2019

Als een opdrachtgever meent dat hij loonheffingen moet inhouden op een vergoeding voor een opdrachtnemer, moet hij daarover afspraken maken in de overeenkomst van aanneming. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag.

Een vrouw gaat een overeenkomst van opdracht aan met een hogeschool. Zij komen overeen dat de vrouw voor haar werkzaamheden als gastdocente een tarief van € 55 per uur mag declareren. De hogeschool houdt op dit bedrag loonheffing in. De gastdocente is het daar niet mee eens. De hogeschool stelt voor het hof dat de docente per e-mail heeft ingestemd met de inhouding van loonheffingen. Maar het hof haalt uit het e-mailverkeer tussen de partijen dat de vrouw alleen onder voorbehoud heeft ingestemd met de inhouding van premies volksverzekeringen. De gastdocente heeft de hogeschool duidelijk gezegd dat zij niet onder de loonbelasting valt. Het inhouden van loonbelasting is dus in strijd met de afspraken.

De hogeschool stelt daarnaast dat de inspecteur haar kan bestempelen als kwaadwillend als zij geen loonheffing inhoudt op de vergoeding voor de gastdocente. In dat geval riskeert de hogeschool een boete. Volgens de school bestempelt de Belastingdienst de arbeidsverhouding van de gastdocente sinds de invoering van de Wet DBA namelijk als een dienstbetrekking. Het verzet van de gastdocente tegen de inhouding is daardoor in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Het hof volgt dit standpunt evenmin. Ten eerste staat niet vast dat de gastdocente haar werkzaamheden in het kader van een fiscale dienstbetrekking verricht. Daarnaast heeft de school het aan zichzelf te wijten als zij toch een fiscale boete riskeert. Zij heeft immers nagelaten bij het sluiten van de overeenkomst afspraken te maken over het inhouden van loonheffingen.

 

Bron: Hof Den Haag 21-05-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.