Hoge Raad legt remittancebepaling belastingverdrag Malta uit

11 juli 2022

Verschuldigde rente van een in Zwitserland wonende aandeelhouder van een Nederlandse bv die feitelijk in Malta is gevestigd, is belast in Nederland. Tenzij de rente is overgemaakt naar Malta of in Malta is ontvangen, dan is de belastingheffing over de rente toegewezen aan Malta.

Een Nederlandse bv heeft haar feitelijke leiding in Malta. De enige aandeelhouder woont in Zwitserland. Volgens Maltese wetgeving is de bv voor behaalde inkomsten buiten Malta, slechts aan belasting onderworpen voor zover deze inkomsten zijn overgemaakt naar Malta of aldaar zijn ontvangen. Over 2013 is de aandeelhouder € 53.485 rente aan de bv verschuldigd. De rente is niet overgemaakt naar Malta of ontvangen in Malta. De inspecteur heeft de rente tot de winst van de bv gerekend. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de inspecteur de rente terecht tot de winst van de Nederlandse bv gerekend. De bv gaat tegen dat oordeel van het hof in cassatie.

De Hoge Raad bepaalt dat voordelen uit een buiten Nederland of Malta gelegen bron ook worden gerekend tot de in Nederland te belasten winst. Behalve voor zover die voordelen zijn overgemaakt naar Malta of daar zijn ontvangen. Het oordeel van het hof dat Nederland bevoegd is om belasting te heffen over de rente is dus terecht.

De Hoge Raad oordeelt verder nog dat de in art. 2 lid 5 van het belastingverdrag Nederland-Malta gebezigde uitdrukking ‘inkomsten’ niet is gedefinieerd in het verdrag. Dan moet dat begrip in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Vpb 1969 over de vaststelling van de winst van binnenlandse belastingplichtigen worden uitgelegd. Vermogenswinsten zijn daarom inkomsten als bedoeld in art. 2 lid 5 van het belastingverdrag met Malta.

Bron: Hoge Raad 01-07-2022 (ECLI:NL:HR:2022:974), Hof Arnhem-Leeuwarden 17-11-2020 (gepubl. 27-11-2020) (ECLI:NL:GHARL:2020:9560)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website