Hoge Raad legt doorgaans-criterium IACK voor co-ouders uit

10 oktober 2022

Wil een co-ouder bij wie het kind niet staat ingeschreven de inkomensafhankelijke combinatiekorting ontvangen, dan moet de zorg doorgaans gelijk zijn verdeeld. De Belastingdienst moet het begrip doorgaans ruim nemen, aldus de Hoge Raad.

 Een gescheiden man en vrouw hebben twee jonge kinderen. Deze kinderen staan in 2016 ingeschreven bij hun moeder. Maar dat jaar verblijven zij afwisselend bij hun vader en hun moeder. Het aantal dagen dat de kinderen verblijven bij hun vader, varieert van 0 tot 7 dagen per week. De inspecteur staat niet toe dat de man de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) toepast. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de man wel recht heeft op deze heffingskorting. De kinderen verblijven namelijk gedurende in elk geval 27 weken, en dus meer dan 6 maanden, minstens 3 gehele dagen, 3,5 dag of 4 gehele dagen per week bij hun vader. De staatssecretaris van Financiën gaat vervolgens in cassatie. Hij stelt dat in het hele kalenderjaar moet zijn voldaan aan het vereiste van doorgaans minimaal 3 dagen per week verblijf bij de co-ouder bij wie het kind niet is ingeschreven.

De Hoge Raad is het oneens met de staatssecretaris. De wet stelt voor toekenning van de IACK de voorwaarde dat het kind in het kalenderjaar gedurende minimaal 6 maanden op het woonadres van de ene co-ouder is ingeschreven. Bij de toepassing van de uitzonderingsregel voor de andere co-ouder ontbreekt een reden om verdergaande eisen te stellen aan het bewijs dat de zorg voor de kinderen gelijk is verdeeld. Het is dan ook niet nodig dat het kind gedurende het hele kalenderjaar doorgaans minstens 3 gehele dagen per week heeft verbleven bij de co-ouder bij wie het kind niet staat ingeschreven. Het is voldoende dat dit ‘doorgaans verblijf’ gedurende op zijn minst 6 maanden in het kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Daarbij hoeft het evenmin te gaan om een aaneengesloten periode.

Bron: Hoge Raad 30-09-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1345), Hof Arnhem-Leeuwarden 07-12-2021 (gepubl. 17-12-202) (ECLI:NL:GHARL:2021:11216)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website