Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

2 oktober 2023

Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.

De twee piloten met de Zwitserse nationaliteit zijn in dienstbetrekking bij KLM. De piloten wonen niet alleen in Zwitserland, zij zijn daar ook belastingplichtig. Daarom geeft de Nederlandse inspecteur in 1991 voor hen een vrijstellingsverklaring af om dubbele belasting te voorkomen. Maar per 1 januari 2012 wijzigt het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland. Op grond van dit nieuwe belastingverdrag legt de Nederlandse fiscus de piloten in 2017 en 2018 navorderingsaanslagen IB op over de jaren vanaf 2012. De piloten vorderen van KLM de bedragen die zij nog moeten betalen aan de Belastingdienst. Subsidiair vorderen zij van KLM een vergoeding van de geleden schade als gevolg van de opgelegde navorderingsaanslagen. De piloten verwijten KLM in strijd met de eisen van goed werkgeverschap te hebben gehandeld. KLM zou hen niet tijdig hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van de verdragswijziging. Daarnaast heeft KLM vanaf 2012 ten onrechte geen loonbelasting ingehouden op hun lonen.

Goed werkgeverschap
Advocaat-generaal de Bock (ECLI:NL:PHR:2023:556) heeft geconcludeerd dat KLM inderdaad op grond van goed werkgeverschap de piloten had moeten attenderen op de gevolgen van de verdragswijziging. De Hoge Raad is het eens met de A-G. Daarbij redeneert de Hoge Raad als volgt. In principe is een werkgever zelf verantwoordelijk voor zijn fiscale verplichtingen en heeft zijn werkgever daarbij geen adviserende taak. Maar onder omstandigheden dient de werkgever zijn werknemer wel in te lichten over een wijziging in de regelgeving die van belang is voor de fiscale positie van de werknemer. Dit zal vooral zo zijn als de desbetreffende informatie ook relevant is voor de verplichting van de werkgever om loonbelasting in te houden en af te dragen. De werkgever moet immers op de hoogte zijn van die informatie.

Bijzondere omstandigheden
Daarnaast is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden van onbekendheid met bedoelde informatie. In deze zaak hebben zich nadelige gevolgen voor de piloten voorgedaan. Bovendien is KLM een grote professionele organisatie met een eigen fiscale afdeling en vele buitenlandse werknemers. De Hoge Raad oordeelt dat KLM de piloten had moeten waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de verdragswijziging. Vervolgens verwijst de Hoge Raad de zaak naar Hof Den Haag voor de verdere afhandeling.

Bron: Hoge Raad 22-09-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1276)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.