Hoge Raad accepteert zienswijze hof over vervreemdingsbegrip

20 oktober 2021

Een vrouw sluit met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst waarin is vastgelegd wanneer sprake is van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden bij het vervreemden van vastgoed. In deze vaststellingsovereenkomst staat dat dat het geval is bij vervreemding binnen vier jaar. Geldt dit ook als de levering van het vastgoed na vier jaar plaatsheeft?

De vrouw en haar echtgenoot exploiteren en handelen in onroerende zaken. Zij hebben met de inspecteur een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin is afgesproken dat sprake is van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden bij vervreemding van vastgoed binnen vier jaar na verwerving. Na die vier jaar is het een box 3-transactie. De vrouw heeft een bepaald pand verkocht binnen vier jaar, waarbij de juridische levering werd uitgesteld tot na die vier jaar. De inspecteur vindt dat het behaalde voordeel bij verkoop belast is als resultaat uit overige werkzaamheden. De vrouw is het hier niet mee eens.
Bij Hof Den Bosch is het de vraag of bij vervreemding van het pand sprake was van belast resultaat uit overige werkzaamheden. Voor het antwoord op de vraag of sprake is van vervreemding kijkt het hof naar het moment waarop partijen wilsovereenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs. Het hof heeft daarbij aangesloten bij de datum van de onderhandse verkoopakte. Ofschoon de juridische levering is uitgesteld naar een datum buiten de vierjaarstermijn, heeft de waardeontwikkeling van het pand na verkoop geen invloed meer gehad op de verkoopprijs. Vervreemding van het pand heeft daarom binnen de vierjaarstermijn uit de vaststellingsovereenkomst plaatsgevonden. Het behaalde voordeel bij verkoop van het pand is belast in box 1.
Ook wilde de vrouw dat het hof akkoord ging om het behaalde resultaat in 2006 te belasten. Maar de vrouw heeft volgens het hof in hoger beroep niet meer de vrijheid om het voordeel in 2006 in aanmerking te nemen, omdat de inspecteur het voordeel dan niet meer kan belasten.
Het tegen de hofuitspraak ingestelde cassatieberoep werd door de Hoge Raad zonder nadere motivering ongegrond verklaard.

 

Bron: HR 08-10-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1446)

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.