Hof moet BOR-geschil over kwalificatie panden oppikken

23 juni 2021

De belastingrechter mag een geschil over de kwalificatie van vastgoed voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling niet links laten liggen.

Een vrouw overlijdt in november 2012. Tot haar nalatenschap behoren onder andere certificaten in drie bv’s. Deze bv’s houden zich bezig met de ontwikkeling en verhuur van onroerende zaken. De erfgenamen en de Belastingdienst worden het niet eens over de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling is toe te passen op de certificaten. Hof Amsterdam oordeelt dat de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling en op het gebied van verhuur verschillende ondernemingen vormen. Zij zijn niet te bestempelen als één onderneming. Verder stelt het hof vast dat de verhuuractiviteiten geen materiële onderneming vormen.
In de cassatieprocedure houden de eerdergenoemde oordelen van Hof Amsterdam stand. De erfgenamen betwisten echter ook de berekening van het ondernemingsvermogen door de inspecteur. Zij menen dat de Belastingdienst een aantal panden onjuist heeft gekwalificeerd. De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte niet is ingegaan op dit geschilpunt. Daarom verwijst de Hoge Raad de zaak door naar Hof Den Haag. Dat hof moet nader onderzoeken welke panden in redelijkheid zijn toe te rekenen aan de projectontwikkelingswerkzaamheden.

 

Bron: Hoge Raad 18-06-2021 (ECLI:NL:HR:2021:951)
 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.