Herstructurering binnen FE VPB is geen fraus legis

25 augustus 2021

Rechtbank Gelderland merkt op dat de wet- en regelgeving rond de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting al veel antimisbruikbepalingen bevat. Daarom is er geen ruimte meer voor de inspecteur om met een beroep op fraus legis verliesverrekening verder te beperken.

Een holding neemt een groep vennootschappen over, waarvan diverse lichamen zijn gevoegd in een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting. Aan het hoofd van deze FE (voor het gemak hier FE 1 genoemd) staat een moedervennootschap. De holding gaat een nieuwe FE 2 aan met verschillende vennootschappen van een andere groep. Beide groepen behoren tot het concern van de holding. FE 2 lijdt verliezen, terwijl FE 1 winst behaalt.

In 2014 voert het concern de volgende herstructurering uit. De moedervennootschap en een dochtervennootschap binnen FE 1 gaan behoren tot FE 2. Daarnaast richt de holding een nieuwe bv op die vanaf het moment van oprichting tot FE 2 behoort. Vervolgens draagt de holding de aandelen in de nieuwe bv over aan de moedervennootschap. De laatste stap is het opgaan van de oude dochtermaatschap in de nieuwe bv in het kader van een juridische fusie. De holding verzoekt om daarbij de FE niet te verbreken. De holding heeft in 2010 een voorvoegingsverlies geleden. Zij wil dat verlies verrekenen met de winsten van de nieuwe bv uit 2015 en 2016. De fiscus gaat daarmee echter niet akkoord.

De rechtbank haalt uit de wet- en regelgeving dat de verliesverrekening wel is toegestaan. Hierbij is cruciaal dat de nieuwe bv al vanaf haar oprichting in FE 2 is gevoegd. Daardoor moet men haar winst toerekenen aan haar oprichters in di geval dus de holding. Het gevolg is dat er binnen de FE 2 dus winst is die is toe te rekenen aan de holding. Een winst van de FE die is toe te rekenen aan de holding is te verrekenen met een voorvoegingsverlies van de holding.

Daarnaast verwerpt de rechtbank het beroep van de Belastingdienst op fraus legis. De wet- en regelgeving rond de FE vennootschapsbelasting is zeer uitgebreid. Dat is juist om misbruik tegen tae gaan. Als de fiscus onder zulke omstandigheden nog steeds een beroep doet op fraus legis, botst dat met het rechtszekerheidsbeginsel.

 

Bron: Rb. Gelderland 14-06-2021 (gepubl. 12-08-2021) (ECLI:NL:RBGEL:2021:2972)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.