Heffingsvermindering verhuurderheffing beperkt aftrek niet

26 juli 2022

Heeft een lichaam met vastgoed recht op een heffingsvermindering van de verhuurderheffing? Dan is het brutobedrag van deze heffing nog steeds aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Dit blijkt uit een arrest dat ziet op een woningcorporatie met de stichting als rechtsvorm. Deze stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de verhuurderheffing. Zij verbouwt een kantoorpand tot vijftig huurwoningen. In dat kader heeft de woningcorporatie recht op een vermindering van de verhuurderheffing voor een bedrag van € 500.000. Omdat het brutobedrag van de verhuurderheffing € 1.139.658 bedraagt, moet de stichting maar € 639.658 afdragen. Verder is de verhuurderheffing voor de vennootschapsbelasting als ondernemerslast aftrekbaar van de belastbare winst. Maar de Belastingdienst staat bij het berekenen van de aanslag vennootschapsbelasting slechts het nettobedrag van € 639.658 in aftrek toe. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dat terecht.

De Hoge Raad oordeelt echter anders. De heffingsvermindering is bedoeld om de voortbrengingskosten van de huurwoningen te verlagen. Dus is de heffingsvermindering naar haar aard een objectsubsidie. Men moet deze objectsubsidie afboeken op de boekwaarde van de huurwoningen. Dit betekent voor de heffing van vennootschapsbelasting dat bij de winstberekening het brutobedrag van de verhuurderheffing (€ 1.139.658) is af te trekken. De Hoge Raad verlaagt het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting.

Bron: HR 08-07-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1036)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.