Heeft u btw betaald in een ander EU-land? Vraag deze dan vóór 1 oktober 2019 terug

19 september 2019

Heeft u btw betaald in een ander EU-land? Vraag deze dan vóór 1 oktober 2019 terug

U kunt in aanmerking komen voor een teruggaaf van btw als:

 • u als ondernemer in 2018 facturen heeft betaald met btw van een andere EU-lidstaat;

 • u in die andere lidstaat niet gevestigd bent; en

 • u daar geen btw verschuldigd bent.

Voorwaarde is dat u tijdig (vóór 1 oktober 2019) een verzoek indient bij de Nederlandse Belastingdienst.

 

Hoe vraagt u de btw terug?

Uw verzoek tot teruggaaf van buitenlands betaalde btw gaat digitaal, via uw persoonlijke pagina.

De Belastingdienst stuurt uw verzoek vervolgens door naar het EU-land waar u de btw terugvraagt.

U krijgt dan normaliter binnen 4 maanden na uw verzoek een beschikking waarin staat of uw verzoek is goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd.

 

Let op!

Voor een teruggaaf gelden drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van aangifte.

 • Doet u een verzoek na afloop van een kalenderjaar? Dan moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn.
 • Doet u een verzoek tijdens het kalenderjaar, over een periode van ten minste 3 maanden?

Dan moet het btw-bedrag ten minste € 400 zijn.

 

Inloggegevens aanvragen

Heeft u nog geen inloggegevens dan kunt u deze via dit formulier aanvragen, waarbij u rekening dient te houden met een verwerkingstijd van vier weken. Bij de aanvraag moet ook de naam de contactpersoon worden ingevuld die in uw bedrijf verantwoordelijk is voor het terugvragen van btw uit andere EU-landen. Deze contactpersoon kan vervolgens desgewenst een gemachtigde buiten uw onderneming autoriseren, bijvoorbeeld uw adviseur.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor een teruggaaf?

U kunt btw terugvragen uit een ander EU-land als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • in het EU-land waar u btw terugvraagt, heeft u geen aangifteplicht;
 • u moet in het EU-land btw betalen over goederen/diensten;
 • de inkoopfactuur is correct en voldoet aan de btw-factuureisen van het land waar btw wordt teruggevraagd;
 • u gebruikt deze door u gekochte goederen en diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn;
 • uw verzoek is tijdig ingediend, dat wil zeggen uiterlijk op 30 september 2019.

Let op: in het geval u uw verzoek na voornoemde datum indient, uw verzoek niet altijd wordt ingewilligd en over bent gelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de desbetreffende lidstaat.

 

Wanneer kunt u geen btw terugvragen?

U kunt geen btw terugvragen als u:

 • geen ondernemer bent voor de btw;
 • uitsluitend vrijgestelde goederen en diensten levert;
 • een ontheffing van administratieve verplichtingen hebt;
 • er in het betreffende land een aftrekbeperking geldt.

Raadpleeg bij twijfel van een van de genoemde punten uw (btw-)adviseur.

 

Hebt u in 2018 btw betaald in het Verenigd Koninkrijk?

Vraag de btw dan in ieder geval voor 30 september 2019 terug. Nadien bent u – zoals hiervoor is opgemerkt – veelal overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van het Verenigd Koninkrijk. Wanneer de Brexit een feit is en de Belastingdienst uw verzoek niet meer op tijd kan doorsturen, of als uw verzoek is binnengekomen na Brexit (naar verwachting op 31 oktober 2019), dan zult u de terug te vragen voorbelasting rechtstreeks via de Britse Belastingdienst (HMRC) moeten terugvragen.

 

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met uw (btw-)adviseur van PKF Wallast.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.