Groene obligaties zijn geen groene beleggingen

1 februari 2019

Minister Hoekstra heeft eind oktober 2018 per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Rijksoverheid voornemens is groene obligaties uit te geven. Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat particulieren deze obligaties kunnen aanschaffen. De vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 is echter niet van toepassing.

Minister Hoekstra heeft onlangs een lange lijst met vragen beantwoord over groene obligaties. In één van de vragen gaat hij in op de fiscale behandeling van groene obligaties die worden aangeschaft door particulieren. Hieruit blijkt dat de aangekondigde groene overheidsobligaties niet onder de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 vallen. Die vrijstelling is van toepassing als het gaat om aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op aangewezen groene fondsen. Op basis van art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunnen alleen banken en beleggingsinstellingen als groene fondsen worden aangewezen. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze groene fondsen hoofdzakelijk (ten minste 70%) investeren in aangewezen groene projecten zoals beschreven in de regeling groenprojecten. De groene obligatie is niet als groen project aangemerkt, zodat investeringen van groene fondsen in de groene obligatie niet bijdragen aan het bereiken van de drempelwaarde van 70%.

 

Bron: TK 2018-2019, 35000 IX, nrs. 8 en 16

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.