Gevallen van ‘dividendstripping’ zijn uitputtend in de Wet Vpb geregeld

29 januari 2024

De Hoge Raad leidt uit de wetgeschiedenis af dat de uitzondering slechts in specifiek genoemde gevallen kan gelden. In andere gevallen kan een aandeelhouder wel degelijk de uiteindelijk gerechtigde zijn en dividendbelasting verrekenen.

Een bv verkrijgt Nederlandse AEX-aandelen en leent die uit aan haar in het VK gevestigde grootmoeder. De aandelen worden van haar Franse effectendepot overgeboekt naar een effectendepot van de grootmoeder bij dezelfde bank/bewaarder. Over de hierop uitgekeerde dividenden is Nederlandse dividendbelasting ingehouden. De grootmoeder boekt de betreffende aandelen vlak voor de dividenduitkering over naar het effectendepot van de bv, waarna de bank het dividend overboekt op de rekening van de bv. Korte tijd na de dividenduitkering worden de aandelen weer aan de grootmoeder uitgeleend. De bv rekent het dividend tot haar winst en wil de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de verschuldigde Vpb. De inspecteur weigert verrekening omdat de bv op het moment van de dividenduitkeringen noch de rechtstreeks gerechtigde, noch de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is.

Terecht geen verrekening dividendbelasting
Hof Amsterdam volgde de inspecteur en oordeelde dat hij terecht een informatiebeschikking afgaf wegens niet voldoen aan de administratieplicht.

Te ruime uitleg dividendstripping
De Hoge Raad stelt voorop dat een aandeelhouder in beginsel ook als uiteindelijk gerechtigde wordt aangemerkt als hij vrij over het dividend kan beschikken en dit niet voor iemand anders ontvangt. Er geldt een wettelijke uitzondering voor dividendstripping. Uit de wetgeschiedenis blijkt echter dat deze bepaling, anders dan het hof oordeelde, alleen in specifiek omschreven gevallen geldt. In andere gevallen kan een aandeelhouder wel degelijk de uiteindelijk gerechtigde zijn. De rechter heeft weliswaar ruimte gekregen om ‘uiteindelijk gerechtigde’ nader in te vullen, maar de wetsgeschiedenis geeft hiervoor geen handvaten. Volgens de Hoge Raad had het hof daarnaast ook naar de gerechtigdheid volgens Frans recht moeten kijken. De informatiebeschikking is ten onrechte afgegeven omdat de bv volgens de Hoge Raad haar administratieplicht niet heeft geschonden.
De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Haag voor een nieuw onderzoek naar de gerechtigdheid tot de dividenden.

Bron: Hoge Raad 19-01-2024 (ECLI:NL:HR:2024:49)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.