Geen vrijstelling schenkbelasting, debiteur kon schuld voldoen

15 augustus 2019

Een schenking is vrijgesteld van schenkbelasting als de begunstigde hiermee in staat wordt gesteld om zijn schulden te voldoen. Voorwaarde is dat de begunstigde deze schenking ook echt nodig moet hebben om zijn schulden af te lossen. Heeft de schuldenaar hiervoor nog ook andere middelen, bijvoorbeeld een auto die hij kan verkopen, dan is de niet vrijgesteld van schenkbelasting.

Hof Den Haag oordeelde in twee zaken waarin een stichting haar vorderingen op een aantal personen kwijtschold. Het doel van de Stichting is onder meer om financieel hulpbehoevende mensen te helpen. De stichting was op het moment van de kwijtschelding haar status als algemeen nut beogende instelling kwijtgeraakt, waardoor de schenking niet automatisch was vrijgesteld. De begunstigden stellen wel dat de stichting met haar kwijtschelding heeft gehandeld in het algemeen belang, zodat de schenking moet zijn vrijgesteld. Volgens de inspecteur is in dit geval de vrijstelling niet van toepassing omdat uit het overzicht van betalingen en schulden blijkt dat de schenking een kwijtschelding betreft van een schuld aan de stichting, waarvoor de vrijstelling van art. 33 aanhef en onderdeel 8 SW 1956 niet geldt. Bovendien beschikken de begunstigden over vermogen dat voldoende is om de schuld aan de stichting te voldoen.

Net zoals de rechtbank in de voorafgaande procedure constateert het hof dat de schuldenaren vermogen hebben om hun schulden te voldoen. Een van de begunstigden stelt dat haar auto voor haar onmisbaar is, maar het hof ziet hierin geen reden om deze auto niet tot haar vermogen te rekenen. Verder oordeelt het hof dat in de voorafgaande procedure voor de rechtbank de stichting terecht geen proceskostenvergoeding is toegekend, omdat de stichting in die procedure geen partij was.

 

Bron: Hof Den Haag 16-07-2019 (publ. 6-08-2019), BK-18/01051 (ECLI:NL:GHDHA:2019:2024) en BK-18/01050 (ECLI:NL:GHDHA:2019:2026)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.