Geen transitievergoeding partner als arbeidsomvang vaag is

11 oktober 2023

Als geen verband bestaat tussen betalingen aan de partner van een dga en de arbeidsomvang, kan een schriftelijke arbeidsovereenkomst een fiscale constructie vormen. De partner heeft bij ontslag dan geen recht op een transitievergoeding.

Een vrouw is op 1 januari 2017 op de loonlijst van een bv geplaatst. De statutair bestuurder en enig aandeelhouder van die bv is een man met wie de vrouw een affectieve relatie heeft. Op 2 juli 2019 ondertekenen de vrouw en de bv een schriftelijke overeenkomst. Volgens de kop gaat het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hoewel de vrouw de functie van administratief medewerkster vervult, kan de bv haar ook aanwijzen om werkzaamheden buiten haar normale functie te verrichten als het belang van de onderneming dit vereist. In dat geval moeten de werkzaamheden wel in redelijkheid zijn te verlangen van de vrouw. In 2020 trouwt de vrouw met de bestuurder. Uit dit huwelijk komen drie kinderen voort. Op 26 september 2022 start de echtscheidingsprocedure. Op 1 januari 2023 zegt de bv de arbeidsovereenkomst met de vrouw op. Zij vordert daarop van de bv een transitievergoeding.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst
De bv weigert de vrouw een transitievergoeding toe te kennen omdat geen arbeidsovereenkomst tot stand zou zijn genomen. De partijen brengen het geschil voor Rechtbank Den Haag. De rechtbank redeneert als volgt. Wil sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dan moet sprake zijn van:

  • de verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid;
  • een loonbetalingsplicht;
  • een zekere tijd waarin de voorgaande verplichtingen gelden; en
  • een gezagsverhouding.

Betaling aan partner als fiscale constructie
Wat betreft de arbeidsverplichting is de omvang van de verrichte arbeid niet vast komen te staan. De rechtbank vindt evenmin duidelijk of de vrouw werkzaamheden voor de bv heeft verricht omdat zij daartoe verplicht was of vanwege haar relatie met de directeur. Bovendien weet de vrouw zelf ook niet hoeveel uren zij heeft gewerkt voor de bv. De bv betwist verder dat de betalingen aan de vrouw loon vormen. De bv voert aan dat het slechts een fiscaal en financieel aantrekkelijke constructie was om de vrouw maandelijks een bedrag uit te keren. Dat het hier om een constructie ging, blijkt uit het ontbreken van een verband tussen de betaling en verrichte werkzaamheden. Verder heeft de vrouw haar werkzaamheden verricht vanuit een andere plaats dan waar de bv was gevestigd. Zo kon zij voor de kinderen zorgen. Daarmee ontbreekt ook de gezagsverhouding. De rechtbank wijst het verzoek van de vrouw af.

Bron: Rb. Den Haag 12-07-2023 (gepubl. 25-09-2023) (ECLI:NL:RBDHA:2023:14284)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.