Geen pleitbaar standpunt bij nalaten aangifte OVB

15 juli 2020

De Belastingdienst mag geen boete opleggen als iemand niets te verwijten valt of als iemand een pleitbaar standpunt heeft.

Een stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze stichting heeft in augustus 2016 als schenking de economische eigendom van het erfpachtrecht van een pand gekregen voor € 1.De actuele waarde ten tijde van de verkrijging is € 2,2 miljoen. Eind september 2016 heeft de stichting een aangifte overdrachtsbelasting ingediend. In deze aangifte heeft de stichting geen bedrag aan overdrachtsbelasting opgenomen. In plaats daarvan heeft de stichting in de toelichting gemeld dat er een minnelijke taxatie moet plaatsvinden. Met dagtekening 7 augustus 2017 is een voornemen tot naheffing overdrachtsbelasting door de stichting ontvangen. Op 28 november 2017 heeft de Belastingdienst een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd en een verzuimboete van € 5.278.

 

De stichting komt bij Hof Amsterdam op tegen de verzuimboete. De stichting is van oordeel dat de Belastingdienst de boete niet had mogen opleggen. Zij vindt dat de Belastingdienst niet aan haar mededelingsplicht heeft voldaan. Het hof is het niet eens met de stichting. Op de naheffingsaanslag stond een duidelijke gemotiveerde toelichting. De stichting moet hebben geweten dat zij overdrachtsbelasting had moeten betalen. Ook heeft de Belastingdienst een duidelijke motivering gegeven waarom een boete is opgelegd. Al met al moet het voor de stichting duidelijk zijn geweest welk verwijt de inspecteur de stichting heeft gemaakt, zeker in combinatie met de vooraankondiging van 7 augustus 2017.

 

Het hof wijst ook het beroep op afwezigheid van alle schuld (avas) af. De stichting had binnen één maand na het ontstaan van de belastingschuld een volledige aangifte overdrachtsbelasting moeten indienen. Op het moment van indiening van de aangifte door de stichting waren meerdere waardes van het vastgoed bekend. De stichting kon daarom niet volstaan met het indienen van een aangifte met een waarde van nihil en verwijzing naar een toelichting. Het feit dat er een minnelijke taxatie is gevraagd, doet niets af aan het feit dat de stichting stellig, zonder voorbehoud en tijdig een aangifte overdrachtsbelasting moet doen. Dit is alleen anders als met de Belastingdienst afspraken zijn gemaakt om de aangifte overdrachtsbelasting later in te dienen. De stichting heeft het bestaan van die afspraken niet aangetoond. Geen avas en geen pleitbaar standpunt bij het indienen van de onvolledige aangifte overdrachtsbelasting.

 

Bron: Hof Amsterdam 23-06-2020, nr. 19/00946 (gepubl. 08-07-2020) (ECLI:NL:GHAMS:2020:1672)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.