Geen overdrachtsbelasting; splitsing was zakelijk

19 februari 2019

In beginsel is een overgang van onroerende zaken onder algemene titel bij afsplitsing van een bv vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij vervreemding van de aandelen binnen drie jaar na de splitsing wordt de splitsing geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, tenzij men aannemelijk maakt dat de splitsing berust op zakelijke motieven.

Een dochter-bv is ontstaan door een juridische afsplitsing van de moeder-bv. Deze laatste bv houdt alle aandelen in de dochter-bv. Bij de afsplitsing zijn onroerende zaken onder algemene titel overgegaan van de moeder-bv naar de dochter-bv. De onroerende zaken zijn percelen grond met tankstations en aan- en toebehoren en op onroerende zaken gevestigde zakelijke rechten die allemaal te maken hebben met het brandstofbedrijf. Later in het jaar draagt de moeder-bv alle aandelen in de dochter-bv over aan een derde. Voor de vennootschapsbelasting doet de dochter-bv geen beroep op de splitsingsfaciliteit voor juridische afsplitsing. In geschil bij Hof Den Haag is of de juridische afsplitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, vanwege de overdracht van de aandelen in de dochter-bv binnen drie jaar na de afsplitsing. Rechtbank Den Haag heeft eerder geoordeeld dat de af te stoten activiteiten onlosmakelijk waren verbonden met de onroerende zaken. Overdracht van het deel van de onderneming van de moedermaatschap kan alleen door overdracht van die onroerende zaken. De afsplitsing van een deel van de onderneming is niet gebaseerd op bedrijfseconomische motieven, maar op aandeelhoudersmotieven. Deze manier van overdracht is gekozen om overdrachtsbelasting te besparen. In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag dat de splitsing niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De splitsing heeft plaatsgevonden vanwege zakelijke overwegingen zoals herstructurering en rationalisering van de actieve werkzaamheden van de splitsende en de verkrijgende vennootschap. Bedrijfseconomische, commerciële en marktstrategische gronden genomen ondernemingsbeslissingen hebben tot de splitsing geleid. Daar doet de vervreemding van de aandelen in de dochter-bv binnen drie jaar na de afsplitsing niet aan af. Het hof oordeelt dat de dochter-bv geen overdrachtsbelasting is verschuldigd vanwege de afsplitsing.

 

Bron: Hof Den Haag 5-10-2018 (publ. 5-02-2019), nr. BK-18/00425 (ECLI:NL:GHDHA:2018:3798)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website