Geen opgewekt vertrouwen na geven valse info bij onderzoek

23 december 2021

Geen opgewekt vertrouwen na geven valse info bij onderzoek

Een ondernemer mag in principe vertrouwen ontlenen aan uitlatingen in het controlerapport van de fiscus over de heffing van omzetbelasting. Een uitzondering geldt als de ondernemer tijdens dat onderzoek onjuiste informatie heeft verstrekt.

Een bv verricht vanaf 2000 reclamediensten voor Zwitserse AG’s zonder hen omzetbelasting in rekening te brengen. Na een boekenonderzoek bij de bv in 2002 merkt de controlerend ambtenaar in zijn rapport op dat de omzet voor diensten verricht aan ondernemers die gevestigd zijn buiten de EU terecht buiten de btw-heffing is gelaten. Zo’n drie jaar later is een boekenonderzoek ingesteld bij een Nederlandse vennootschap die zowel met de AG’s als met de bv is gelieerd. De Belastingdienst concludeert aan de hand van dat onderzoek dat de reclamediensten niet jegens de AG’s maar jegens de Nederlandse vennootschap zijn verricht. Daarom is de bv daarover omzetbelasting verschuldigd.

De Belastingdienst legt vervolgens de bv een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Maar Hof Den Bosch vernietigt in de beroepsfase deze naheffingsaanslag. Met de uitlating in het controlerapport tegenover de bv is namelijk het vertrouwen gewekt dat de reclamediensten buiten de btw-heffing blijven. Aan de feitelijke vraag of de diensten aan de AG’s of de bv zijn verricht, komt het hof niet eens toe.

De staatssecretaris van Financiën gaat daarop in cassatie. En met succes, want de Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak. Aan een toezegging van de fiscus kan men vertrouwen ontlenen als deze is gedaan nadat de Belastingdienst kennis heeft genomen van alle benodigde feiten en omstandigheden. Bij een boekenonderzoek ligt het initiatief voor het verkrijgen van informatie echter bij de inspecteur. Daardoor ligt het risico van de ontoereikendheid van de informatie voor het doen van een toezegging eveneens bij de inspecteur. Maar de situatie is anders als de belastingplichtige tijdens het boekenonderzoek onjuiste informatie heeft verstrekt. Hetzelfde geldt als hij de juiste informatie heeft achtergehouden, terwijl hij redelijkerwijs had moeten weten dat de inspecteur daardoor de desbetreffende kwestie niet goed kon beoordelen. Omdat het hof een en ander niet heeft onderzocht, volgt een vernietiging en verwijzing.

 

Bron: Hoge Raad 10-12-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1849)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.