Geen naheffing over verzwegen, wellicht vrijgestelde omzet

14 juli 2022

Zelfs als een ondernemer inkomen heeft verzwegen, mag de inspecteur pas btw naheffen als hij aannemelijk maakt dat het verzwegen inkomen is behaald met een btw-belaste activiteit.

Een man staat van 21 januari 2013 tot medio 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als ondernemer met een eenmanszaak. Volgens het uittreksel van het Handelsregister omvatten de activiteiten van de eenmanszaak een handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. In zijn aangifte IB/PVV 2015 geeft de man een inkomen uit werk en woning op van nihil. Zijn partner geeft een box 1-inkomen op van € 49.787. De man trekt in zijn aangiftes omzetbelasting over de jaren 2013, 2014 en 2015 wel voorbelasting af, maar draagt geen btw af. De Belastingdienst ontdekt tijdens een boekenonderzoek dat de man in verschillende jaren duizenden euro’s in contanten heeft gestort op privérekeningen. Zo bedraagt het totaal aan deze stortingen in 2015 € 37.495. Aan de hand van kengetallen van het Nibud constateert de fiscus dat de man omzet moet hebben verzwegen.

De inspecteur corrigeert daarom de aangifte IB/PVV 2015 en de aangiftes omzetbelasting over 2012–2015. Verder krijgt de man naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Hij tekent beroep aan tegen deze naheffingsaanslagen. Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt hij zijn hoge uitgaven te hebben gefinancierd met bankleningen, afgestorte casinowinsten en gokken onder vrienden. Hij is echter niet consistent over de bedragen die hij heeft gewonnen. In zijn beroepschrift stelt hij namelijk hij grote bedragen te hebben verloren. De rechtbank gelooft daarom niet dat de man een correcte aangifte heeft ingediend. Omkering van de bewijslast is het gevolg. Aangezien de schatting van de inspecteur redelijk is, laat de rechtbank de correctie in stand.

Maar de Belastingdienst bewijst niet dat de onbekende bron waaruit de verzwegen inkomsten zijn genoten, bestaat uit btw-belaste activiteiten. De rechtbank gelooft de bewering van de man dat zijn autohandel niet van de grond is gekomen. De verzwegen inkomsten kunnen dus niet afkomstig zijn uit de autohandel. Aangezien de onbekende bron een btw-vrijgestelde activiteit kan zijn, vernietigt de rechtbank de naheffingsaanslagen omzetbelasting.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-06-2022 (gepubl. 28-06-2022) (ECLI:NL:RBZWB:2022:3391)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.