Geen kwade trouw voor gedragingen ná de aanslagtermijn

20 juni 2023

Een uitnodiging tot het doen van aangifte kan ook na de aanslagtermijn worden verstuurd. Als de bijgesloten aangiftebiljetten niet worden teruggestuurd, dan levert dit echter geen kwade trouw op.

Een Nederlandse man staat vanaf 8 oktober 1999 ingeschreven in de Nederlandse Antillen. De inspecteur meent dat de man in elk geval vanaf begin 2002 in Nederland woonde. Hij nodigt hem uit tot het doen van aangifte voor 2002 tot en met 2013, en stuurt voor die jaren aangiftebiljetten binnenlandse belastingplicht mee. Op dat moment is de aanslagtermijn al verlopen voor 2002 tot en met 2010. De man stelt (alleen) dat hij niet in Nederland woonde, en doet geen aangifte.
Hof Den Bosch bevestigde de over 2002 tot en met 2010 opgelegde navorderingsaanslagen. Er kon ook na de aanslagtermijn een uitnodiging tot het doen van aangifte worden verstuurd. De inspecteur beschikte voor de genoemde jaren niet over een nieuw feit, maar navordering was mogelijk op grond van kwade trouw omdat de aangiftebiljetten niet waren teruggestuurd.

 

Geen navordering mogelijk

De Hoge Raad bevestigt dat er ook na de aanslagtermijn een uitnodiging tot het doen van aangifte kan worden verstuurd. Op die manier kan de inspecteur informatie verkrijgen voor het opleggen van een navorderingsaanslag, waarbij het niet uitmaakt dat hiervoor ook andere wettelijke methoden bestaan. Het verzenden van de uitnodiging ná de aanslagtermijn betekent in dit geval echter dat de inspecteur niet kan navorderen op grond van kwade trouw. Voor kwade trouw moet de betreffende gedraging (hier: het niet terugsturen van de aangiftebiljetten) namelijk plaatsvinden vóór het vaststellen van de aanslag, dan wel vóór het verstrijken van de aangiftetermijn. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de man onjuiste informatie verstrekte binnen de aanslagtermijn, noch dat hij niet voldeed aan een wettelijke inlichtingenverplichting.

 

Bron: Hoge Raad 09-06-2023 (ECLI:NL:HR:2023:873)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.