Geen kritische blik nodig voor oude handelsrelatie

7 juni 2019

Gevallen van btw-ketenfraude betreffen vaak kortdurende en intensieve handel met een bepaalde afnemer, die vervolgens wordt vervangen door een andere afnemer, zo constateert Hof Arnhem-Leeuwarden. Daarom hoeft een ondernemer afnemers aan wie hij gedurende langere tijd goederen levert minder kritisch te controleren op mogelijke btw-fraude.

Het Unierecht verplicht de Belastingdienst de toepassing van het nultarief accepteren als is voldaan aan de daartoe vereiste materiële voorwaarden. Deze voorwaarden houden in dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat en dat de afnemer deze goederen verwerft in zijn hoedanigheid van btw-ondernemer. Maar de fiscus mag de toepassing van het nultarief wel weigeren als:

  • niet is voldaan aan de formele voorwaarden, zodat niet valt te controleren of is voldaan aan de materiële voorwaarden; of
  • sprake is van een keten waarin btw-fraude plaatsvindt en de belastingplichtige ondernemer weet of had moeten weten dat hij hieraan deelnam.

 

In de desbetreffende zaak is het de vraag of de belanghebbende ondernemer, een bv, op de hoogte was van het feit dat zij tot 1 januari 2018 auto’s leverde aan een afnemer in Estland die geen intracommunautaire verwerving heeft opgegeven. Het hof is het met de fiscus eens dat de bv niet heel erg kritisch is geweest ten aanzien van deze afnemer. Maar dat wil nog niet zeggen dat de bv van de btw-fraude had moeten weten. Vaak gaat het bij btw-ketenfraude om intensief maar kortdurend handelen van een leverancier met een afnemer. Deze afnemer wordt vervolgens weer vervangen door een andere afnemer. In de zaak voor het hof heeft de bv jarenlang auto’s geleverd aan de Estlandse afnemer. Daarbij gaf de bv deze leveringen steeds op in haar opgaven van intracommunautaire transacties (listing) zonder dat het kwam tot een melding van een mismatch tussen de leveringen en de verwervingen. Onder deze omstandigheden hoeft een ondernemer zijn afnemer niet zo kritisch te controleren, aldus het hof. Bovendien weet de inspecteur niet aannemelijk te maken dat de bv van de btw-ketenfraude heeft geprofiteerd. Zij heeft alleen winst behaald op de verkoop van de auto’s. De fiscus mag daarom de toepassing van het nultarief niet weigeren door de bv een naheffingsaanslag op te leggen over de periode vóór 1 januari 2008. Overigens heeft de bv vanaf 1 januari 2008 auto’s geleverd aan de Estlandse rechtspersoon die haar enig aandeelhouder en bestuurder had opgericht. Deze rechtspersoon gaf evenmin een intracommunautaire transactie op, maar dat had de bv wel moeten weten. Over de periode vanaf 1 januari 2008 mag de inspecteur wel naheffen.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.