Geen IMSV bij volstrekt kansloze procedure

10 augustus 2023

Volgens hof Amsterdam bestaat geen recht op een immateriële schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaar- en beroepsfase bij een volstrekt kansloze procedure.

 Een gemachtigde dient op 9 november 2016 namens zijn klant de aangifte inkomstenbelasting 2015 in. In deze aangifte heeft de gemachtigde aftrek voor specifieke uitgaven zorgkosten geclaimd. De inspecteur heeft naar aanleiding van de aangifte een vragenbrief gestuurd over de zorgkosten. Daarop heeft de gemachtigde niet gereageerd. De inspecteur legt de aanslag op, zonder rekening te houden met een aftrek voor zorgkosten. In hoger beroep bij Hof Amsterdam is in geschil of recht bestaat op aftrek van zorgkosten. Ook is het de vraag of recht bestaat op een vergoeding van immateriële schade (IMSV) wegens overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaar- en beroepsfase.

Het hof oordeelt dat het grootste gedeelte van de opgevoerde specifieke zorgkosten evident niet kwalificeert als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Ten overvloede oordeelt het hof dat de wel voor aftrek in aanmerking komende kosten verder niet door de gemachtigde zijn onderbouwd. Het hof handhaaft de aanslag.

De gemachtigde heeft gevraagd om een IMSV wegens overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaar- en beroepsfase. Het hof oordeelt dat de reden voor toekenning van een IMSV ligt in de spanning en frustratie die een belastingplichtige ondervindt door het geschil over de belastingheffing. Die spanning en frustratie gaan over als het geschil over de belastingheffing wegvalt. Met de doelstellingen van het stelsel is niet te verenigen dat een schadevergoeding wordt verschuldigd wanneer een geschil in de hoofdzaak slechts wordt voorgewend. Daarvan is onder meer sprake als standpunten worden ingenomen die overduidelijk ondeugdelijk zijn. Dan is er reden om af te wijken van de veronderstelling dat bedoelde spanning en frustratie bestaat bij overschrijding van de redelijke termijn. Althans die overschrijding geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding. Het hof kent aan belanghebbende geen IMSV toe.

 

Bron: Hof Amsterdam 06-07-2023 (gepubl. 26-07-2023) (ECLI:NL:GHAMS:2023:1760)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.