Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

15 december 2022

Een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Als de Belastingdienst een aanslag na deze vijfjaarstermijn oplegt, kan geen ambtshalve vermindering meer worden gevraagd.

Iemand ontvangt een navorderingsaanslag IB/PVV 2013 met dagtekening 30 maart 2019. Ook is een vergrijpboete opgelegd van € 4.552. Bij brief van 24 september 2019 heeft die persoon een verzoek om ambtshalve vermindering ingediend. De inspecteur wijst het verzoek om ambtshalve vermindering af, omdat het is ingediend na vijf jaar na afloop van het jaar waarop de belastingaanslag ziet.

Hof Amsterdam is van oordeel dat de inspecteur dit verzoek terecht heeft afgewezen omdat het na afloop van de vijfjaarstermijn is ingediend. De Hoge Raad onderschrijft die beslissing. De omstandigheid dat een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft, brengt mee dat een dergelijk verzoek niet meer mogelijk is indien die belastingaanslag wordt opgelegd na het einde van deze vijfjaarstermijn. Deze onmogelijkheid is het gevolg van de keuze van de regelgever om de termijn voor indiening van een verzoek om ambtshalve vermindering afhankelijk te stellen van het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Nu tegen een navorderingsaanslag als de onderhavige een rechtsmiddel kan worden aangewend, kan niet worden gezegd dat het handhaven van de vijfjaarstermijn in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

Bron: HR 02-12-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1795)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.