Geen afwaarderingsverlies op lening

18 oktober 2022

Een dga wil de aandelen in een nog op te richten bv van een derde overnemen. Hij is tevens bereid aan het concern van de over te nemen bv geldleningen te verstrekken. Nog voordat de bv is opgericht, failleert het concern. Het verlies op de geldleningen is niet aftrekbaar, omdat de dga nog geen aanmerkelijkbelanghouder is in het concern.

De aandelen van een nv zijn in handen van een dga. De nv wenst via de overname van de aandelen in een holding, indirect de aandelen in een werk-bv te krijgen. Om strategische redenen wenst men een deel van het vermogen van de holding af te splitsen in een tussenholding. Het is de bedoeling dat de nv voor 50% deelneemt in de tussenholding. De Belastingdienst wordt om goedkeuring voor de geruisloze afsplitsing gevraagd. Als de Belastingdienst niet akkoord gaat, wenst de nv de aandelen in de werk-bv rechtstreeks te verkrijgen. De inspecteur heeft op 15 juni 2015 bericht akkoord te gaan met de gewenste juridische afsplitsing. Op 23 juni 2015 zijn de holding en de meeste van de concernvennootschappen failliet verklaard, de tussenholding is nooit opgericht. De dga van de nv wil in zijn aangifte een afwaarderingsverlies op de leningen nemen, maar de Belastingdienst gaat hier niet mee akkoord. Bij Hof Arnhem is in geschil of de dga een aanmerkelijk belang heeft gehad in het concern en zo ja of sprake is van onzakelijke leningen.

Het hof is van mening dat vaststaat dat de nv zich had verbonden om € 185.000 te betalen om 50% van de aandelen van de tussenholding te verkrijgen. Door de goedkeuring van de Belastingdienst voor de geruisloze afsplitsing is dat recht ook definitief geworden. De tussenholding is echter nooit opgericht. Daardoor heeft de dga geen aanmerkelijk belang in deze tussenholding verkregen. Ook heeft hij geen aanmerkelijk belang verkregen in de werk-bv. Omdat de Belastingdienst akkoord is gegaan met de geruisloze afsplitsing van de holding, is de opschortende voorwaarde niet vervuld. De opschortende voorwaarde was het niet akkoord gaan met de geruisloze afsplitsing van de holding door de Belastingdienst. Zonder aanmerkelijk belang in de tussenholding of werk-bv kan de dga de lening niet afwaarderen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 20-09-2022 (gepubl. 30-09-2022) (ECLI:NL:GHARL:2022:8132)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.