Geen aftrek van niet-afgesproken afscheidsbonus

15 juni 2022

Rechtbank Gelderland oordeelt dat een afscheidsbonus aan het personeel van een verkochte deelneming onder de deelnemingsvrijstelling valt.

Een Nederlandse vennootschap houdt 100%-deelnemingen in een bv, een GmbH en een Amerikaanse Incorporation (Inc.). De bv en de vennootschap vormen een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting. Op 9 april 2015 verkoopt de vennootschap haar drie deelnemingen aan een Corporation (Corp.) voor ongeveer € 30 miljoen. Na deze verkoop verstrekt de vennootschap afscheidsbonussen aan het voltallige personeel van de bv, de GmbH en de Inc. De vennootschap wil het personeel laten meedelen in de verkoopopbrengst van de ondernemingen. Het totaalbedrag aan bonussen is ongeveer € 1,5 miljoen. De hoogte van de afscheidsbonus hangt af van de diensttijd, het salaris en het functioneren van de desbetreffende werknemer. Over alle jaren vóór de verkoop heeft het personeel van de bv bonussen ontvangen vanwege de geleverde arbeidsprestatie. De vennootschap wil de afscheidsbonussen aftrekken van haar fiscale winst. Maar de Belastingdienst stelt dat het hier niet-aftrekbare verkoopkosten van de deelneming betreft.

De rechtbank gaat na of de FE vóór de aandelenverkoop een voorziening heeft kunnen vormen in verband met de afscheidsbonussen. De vennootschap maakt niet aannemelijk dat zij vóór de verkoop al het voornemen heeft gehad om de bonus uit te keren. Daarnaast meent de rechtbank dat in deze casus de voorziening niet is te vormen zonder medeweten van de koper. Het betreft hier immers toekomstige uitgaven van de bv terwijl de koper op het moment van de toekomstige uitgaven de eigenaar van de bv is. De fiscus wijst er vervolgens op dat de uitkering van de bonussen niet zou hebben plaatsgevonden zonder de verkoop. En dus bestaat een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de verkoop van de deelnemingen en de kosten van de bonussen. De rechtbank volgt deze redenering en oordeelt dat de kosten van de afscheidsbonussen onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Dus zijn zij niet aftrekbaar.

Bron: Rb. Gelderland 13-05-2022 (gepubl. 06-06-2022) (ECLI:NL:RBGEL:2022:2387)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.