Geen afgezonderd vermogen in SPF

9 december 2021

Bij de instelling van een SPF heeft de insteller feitelijk de beschikkingsmacht over het ingebrachte vermogen via zijn gemachtigde behouden. Het hof oordeelt daarom dat de Belastingdienst terecht het standpunt inneemt dat het ingebrachte vermogen box 3-vermogen van de insteller is.

Een man richt op 30 december 2013 een Stichting Particulier Fonds (SPF) op naar het recht van Curaçao. Het vermogen van de SPF is € 135.000 en staat op een bankrekening. Een op Curaçao gevestigde nv is bestuurder van de SPF. De insteller heeft het ingebrachte vermogen van € 135.000 niet tot zijn box 3 gerekend. Bij het opleggen van de aanslag rekent de Belastingdienst het ingebrachte vermogen wel tot de vermogensrendementsgrondslag. De man overlijdt in 2015. In geschil bij Hof Amsterdam is of het bedrag van € 135.000, dat is ingebracht in de SPF, bij de erfgenamen van de insteller tot de rendementsgrondslag behoort.

Het hof stelt vast dat de gemachtigde van de erflater diverse hoedanigheden heeft gehad of heeft. Zo is hij erfgenaam en executeur-testamentair van de nalatenschap. Hij is ook begunstigde van het vermogen in de SPF. Namens de erflater heeft de gemachtigde de SPF ingesteld en is daarbij bestuurder van de nv die bestuurder is geweest van de SPF. Tijdens het leven van de erflater is de gemachtigde ook nog bewindvoerder van de man geweest en heeft namens hem de ‘letter of wishes’ van de SPF ondertekend. De bankrekening waar vandaan het bedrag van € 135.000 is gestort was een en/of-rekening van de gemachtigde en de erflater. De gemachtigde beheerde deze rekening. Nadat de rekening van de SPF was geworden, bleef de gemachtigde het beheer van de rekening doen. De formele bestuurder van de SPF, de nv, kon de bankrekening niet beheren.

 

Op papier heeft de insteller de SPF niet kunnen dwingen iets te doen, maar in de praktijk ligt dat toch anders. Dit komt door de rol van de gemachtigde. Vanaf de oprichting van de SPF heeft het essentiële discretionaire karakter van de rechtsfiguur ontbroken. Het hof stelt vast dat de erfgenamen de beschikking over de gelden in de SPF steeds hebben behouden. Zij hebben steeds over het vermogen kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen is. De inspecteur heeft het in de SPF ingebrachte bedrag daarom terecht tot box 3 van de erfgenamen van de insteller gerekend.

 

Bron: Hof Amsterdam 12-10-2021 (gepubl. 24-11-2021) (ECLI:NL:GHAMS:2021:3596)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.