Geen afboeking HIR voor over te dragen vastgoed

16 februari 2021

Geen afboeking HIR voor over te dragen vastgoed

Een ondernemer kan niet zomaar een gevormde herinvesteringsreserve afboeken op de boekwaarde van een aangeschafte onroerende zaak. Het destijds verkochte bedrijfsmiddel moet namelijk dezelfde economische functie vervullen als het nieuwe bedrijfsmiddel. Wil de ondernemer het nieuwe vastgoed overdragen aan een gelieerd lichaam? Dan vervult het een andere functie dan gewoon beleggingsvastgoed, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een bv is eigenaar van (verhuurde) beleggingspanden, waaronder een appartementsrecht. Daarnaast heeft zij het recht van erfpacht van een perceel grond. Het kantoorpand dat op dit perceel staat, is ook eigendom van de bv. De bv verkoopt in 2007 het kantoorpand en het appartementsrecht. De boekwinsten die zij daarbij behaalt, doteert zij aan de herinvesteringsreserve (HIR). De bv stelt in een investeringsdocument zelf geen onroerende zaken meer op haar balans te willen hebben. In plaats daarvan wil zij na aanschaf van nieuwe onroerende zaken de splitsingsfaciliteit toepassen. Zo hoopt zij overdrachtsbelasting te besparen bij overgang van de onroerende zaken naar een gelieerde vennootschap. De bv koopt in 2010 nieuwe onroerende zaken. Zij trekt de HIR af van de aanschafwaarde van die onroerende zaken. De Belastingdienst meent dat dit niet is toegestaan, maar Rechtbank Gelderland stelt de bv in het gelijk.
Vervolgens gaat de fiscus in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Volgens het hof is duidelijk dat de bv eind 2007 een herinvesteringsvoornemen had. Maar de vraag is of dit herinvesteringsvoornemen is gebleven. Bovendien wil de bv de HIR afboeken van de boekwaarde van nieuwe onroerende zaken. Dat kan alleen als het oude kantoorpand en appartementsrecht dezelfde economische functie vervullen als het nieuwe vastgoed. Het hof haalt het investeringsdocument erbij. Gezien de strekking van dit document concludeert het hof dat de nieuwe onroerende zaken een andere economische functie vervullen dan de verkochte onroerende goederen. Afboeking van de HIR is daarom niet toegestaan. De HIR valt na drie jaar inderdaad belast vrij.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:234)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.