Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

17 november 2022

De afwaardering van een regresvordering die verband houdt met borg staan voor schulden is geen verlies uit terbeschikkingstelling als borgsteller geen aanmerkelijk belang meer heeft in de bv.

Op 14 augustus 2008 heeft een man een overeenkomst van borgtocht gesloten met een bank. Deze overeenkomst vermeldt twee vennootschappen, waarin de man indirect een aanmerkelijk belang (ab) houdt, als debiteuren. Op 29 december 2010 spreekt de bank de man aan als borg voor een bedrag van € 50.000. In 2015 komen de bank en de man overeen dat hij de bank in delen € 40.000 zal betalen. In 2016 betaalt hij de bank bijvoorbeeld € 25.000. De man verkrijgt daarmee een regresvordering op de vennootschappen, maar die zijn inmiddels failliet gegaan. Hij wil dan ook zijn regresvordering afwaarderen ten laste van zijn resultaat uit overige werkzaamheden. De inspecteur merkt echter de betaling van € 25.000 aan als een verlies in de kapitaalsfeer. Volgens hem is dus sprake van negatief inkomen uit aanmerkelijk belang. Daarop start de man een beroepsprocedure.

Tijdens de zitting voor Hof Arnhem-Leeuwarden is niet in geschil dat de man vanaf 17 februari 2010 geen ab meer houdt in de twee vennootschappen. Daarmee is ook de terbeschikkingstelling geëindigd, aldus het hof. De man stelt nog dat de terbeschikkingstelling voortduurt tot het moment van daadwerkelijke betaling. Volgens het hof vindt deze stelling echter geen steun in het recht. Het hof wijst er bovendien op dat de vennootschappen in 2014 zijn opgeheven. In 2016 waren er dus geen vennootschappen meer waaraan de man iets ter beschikking had kunnen stellen. Het hof verklaart zijn hoger beroep dan ook ongegrond.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 01-11-2022 (gepubl. 02-11-2022) (ECLI:NL:GHARL:2022:9270)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.