Gebruikelijkloonregeling ook zonder arbeidsovereenkomst

1 maart 2019

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing als iemand een aanmerkelijk belang houdt in een vennootschap en werkzaamheden verricht voor die vennootschap. Voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling is een arbeidsovereenkomst niet vereist.

Een man houdt (in)direct aandelen in diverse naar Nederlands en buitenlands recht opgerichte vennootschappen. Ook is hij bestuurder van de vennootschappen. De dga was gehuwd. Zijn echtgenote heeft fiscaal recht gestudeerd. De dga zelf hield zich bezig met de financiële werkzaamheden voor de klanten. De activiteiten van de diverse vennootschappen bestaan uit boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden. In geschil bij Rechtbank Noord-Holland is de toepassing van de gebruikelijk-loonregeling. De dga vindt dat de gebruikelijk-loonregeling niet op hem van toepassing is. Er is geen arbeidsovereenkomst en hij heeft onvoldoende opleiding genoten om als fiscaal deskundige te kunnen gelden. Hij is ziek geweest en heeft geen werkzaamheden kunnen verrichten in 2010. De dga is van mening dat de stagiaires verantwoordelijk zijn voor de omzet en is die omzet te laag om voor de zes vennootschappen het gebruikelijk loon uit te betalen. De inspecteur stelt dat de dga voor de zes vennootschappen waarin hij een aanmerkelijk belang houdt werkzaamheden heeft verricht en daarom de gebruikelijk-loonregeling zes keer van toepassing is. De rechtbank is van mening dat een arbeidsovereenkomst niet is vereist. Voor toepassing van de gebruikelijk-loonregeling is alleen vereist dat een aanmerkelijkbelanghouder werkzaamheden verricht voor de vennootschappen. De rechtbank vindt dat de dga het bestaan van de verrichte werkzaamheden niet heeft kunnen ontkrachten. De rechtbank kijkt daarbij onder meer naar het feit dat de vennootschappen omzet aangaven, zonder daarbij loonkosten in aanmerking te nemen. Volgens de rechtbank volgt hieruit dat er geen werknemers in dienst zijn geweest. Daarom is aannemelijk dat de dga de werkzaamheden heeft verricht. De dga moet zes keer het gebruikelijk loon in aanmerking nemen.

Voor de inmiddels ex-echtgenote van de dga oordeelt de rechtbank in een andere procedure dat die tweemaal het gebruikelijk loon in aanmerking moet nemen.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 18-01-2019 (gepubl. 18-02-2019)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website