Gebruik middelen dochter is geen vaste inrichting voor btw

18 april 2022

Een vennootschap die kan beschikken over de middelen van een dochtervennootschap in het buitenland, heeft voor de btw-heffing geen vaste inrichting in het buitenland.

Een Duitse AG behoort tot een groep die in Roemenië geregeld farmaceutische producten verkoopt aan groothandelaren. De AG houdt 95% van de aandelen in een Duitse GmbH, die weer alle aandelen in een Roemeense vennootschap bezit. De AG is de enige klant van de Roemeense vennootschap. De Roemeense vennootschap heeft zich verplicht om in naam en voor rekening van de AG kwesties op het gebied van reclame, informatie en promotie te regelen. Daarnaast neemt zij bestellingen van Roemeense groothandelaren aan en verzorgt de facturen van de AG. Daarvoor betaalt de AG een maandelijkse kostenvergoeding plus opslag. De Roemeense vennootschap meent dat zij deze diensten in Duitsland verricht. Daarom brengt zij de AG geen Roemeense btw in rekening.

De Roemeense belastingdienst vindt dat de AG in Roemenië een vaste inrichting heeft. Daarom stelt deze belastingdienst dat de Roemeense vennootschap Roemeense btw had moeten factureren en afdragen. Vervolgens krijgt de Roemeense vennootschap een naheffingsaanslag Roemeense btw opgelegd. Zowel de Roemeense vennootschap als de AG verzetten zich tegen die naheffingsaanslag. De Roemeense rechter stelt vast dat hij eerst moet bepalen of de AG in Roemenië een vaste inrichting heeft. Maar hij heeft nog vragen over de voorwaarden voor de aanwezigheid van een buitenlandse vaste inrichting voor toepassing van de btw. Daarom stelt hij het Hof van Justitie van de EU prejudiciële vragen over de aanwezigheid van een vaste inrichting voor btw-doeleinden in een andere staat dan de vestigingsstaat. Deze vragen luiden:

  • Is het voor die aanwezigheid noodzakelijk dat een vennootschap op het grondgebied van de staat waar zij goederen levert eigen personeel en technische middelen benut? Of is voldoende dat die vennootschap directe en permanente toegang heeft tot personeel en technische middelen via een vennootschap waarin zij een meerderheidsbelang houdt?
  • Is pas sprake van zo’n aanwezigheid als de vaste inrichting rechtstreeks deelneemt aan de beslissingen over de levering van de goederen? Of volstaat dat de vennootschap in de staat waar zij de goederen levert, beschikt over personeel en technische middelen op grond van overeenkomsten met derde vennootschappen? Deze overeenkomsten moeten zien op werkzaamheden die het verkoopvolume direct kunnen beïnvloeden, op het gebied van marketing, regelgeving, reclame, opslag of vertegenwoordiging.
  • Stel dat de ene btw-ondernemer directe en permanente toegang heeft tot het personeel en de technische middelen van een andere btw-ondernemer. De ene btw-ondernemer heeft zeggenschap over de andere btw-ondernemer. Betekent dat die andere btw-ondernemer niet valt te zien als dienstverlener voor de aldus gevestigde vaste inrichting?

 

Het antwoord van het Hof van Justitie ziet op de situatie waarin een vennootschap een dochtervennootschap heeft in een andere staat dan haar eigen vestigingsstaat. Deze buitenlandse dochtervennootschap stelt personeel en technische middelen ter beschikking aan haar moedermaatschappij. Dat gebeurt in het kader van overeenkomsten waarbij de dochter uitsluitend voor die moeder diensten verleent op het gebied van marketing, regelgeving, reclame en vertegenwoordiging. Die diensten kunnen haar verkoopvolume direct beïnvloeden. In deze situatie heeft de moedermaatschappij geen vaste inrichting in de andere staat.

 

Bron: EU Hof van Justitie 07-04-2022, (ECLI:EU:C:2022:291)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.