Freelancers’ in dienstbetrekking

21 augustus 2019

‘Freelancers’ in dienstbetrekking

Een thuiszorginstelling
werkte met zowel werknemers als freelancers. Volgens de inspecteur
bleek echter uit alles dat de ‘freelancers’ in privaatrechtelijke
dienstbetrekking waren.

Een thuiszorginstelling
maakte voor haar dienstverlening gebruik van medewerkers die op de
loonlijst stonden. Daarnaast werkte de thuiszorginstelling met
freelancers, waarmee een ‘arbeidsovereenkomst freelancer’ was
aangegaan. Hierin stond onder meer dat de werkdagen en -uren in
overleg werden bepaald, per gewerkt uur een vaste beloning werd
betaald en de werknemer niet zonder schriftelijke toestemming van
de thuiszorginstelling een beroep of bedrijf mocht uitoefenen of
elders in dienstbetrekking werkzaam mocht zijn.

Na een boekenonderzoek legt
de inspecteur aan de thuiszorginstelling naheffingen loonheffingen
op over de jaren 2012, 2013 en 2014. De naheffingen hadden
betrekking op de freelancers.

De zaak belandt uiteindelijk
bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof oordeelt dat tussen de
thuiszorginstelling en de freelancers een privaatrechtelijke
dienstbetrekking bestaat, zodat er een inhoudingsplicht geldt.
Volgens het hof was een gezagsverhouding aanwezig omdat de
thuiszorginstelling bevoegd was de freelancers bindende
aanwijzingen te geven over het te verrichten werk en
verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Het
hof vond het aannemelijk dat de freelancers zich, net als de
medewerkers die op de loonlijst stonden, moesten houden aan het
verrichten van de werkzaamheden op de manier zoals omschreven in
het zorgplan. Ook was sprake van een verplichting om persoonlijk
arbeid te verrichten. De freelancers konden zich niet vrijelijk
laten vervangen. Tot slot had de thuiszorginstelling de
verplichting tot het betalen van loon.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden
2-07-2019 (publ. 22-07-2019), nrs. 17/00938, 17/00940, 17/00941,
17/00943, 17/00944 en 17/00946 (ECLI:NL:GHARL:2019:5407)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.