Foute forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen box 3 voor 2019 en 2020

4 maart 2020

Vorige week is – naar aanleiding van een vraag in de media – een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 zoals die zijn vastgesteld door het Ministerie van Financiën. Door deze fout zijn de forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen voor de jaren 2019 en 2020 onjuist in de wet opgenomen. De Belastingdienst heeft de percentages gebruikt bij de berekening van de voorlopige aanslagen 2019 en 2020 en in de systemen voor het opleggen van de aanslagen 2019. De effecten zijn zeer beperkt en de fouten zullen bij de definitieve aanslagen worden gecorrigeerd.

Forfaitaire rendementen

Voor 2019 is het forfaitaire rendement op beleggen 0,01%-punt te hoog vastgesteld. Voor 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen 0,05%-punt te hoog vastgesteld en het forfaitaire rendement op sparen 0,01%-punt te laag vastgesteld. De forfaitaire rendementen over de jaren 2017 en 2018 zijn correct en blijven ongewijzigd.

 

Herstel van de percentages voor de definitieve aanslag over 2019 en 2020

Via een aanpassing zullen voor zowel 2019 als 2020 alsnog de juiste rendementspercentages in de Wet inkomstenbelasting 2001 worden opgenomen. Deze aanpassing zal deels terugwerken tot en met 1 januari 2019 en deels tot en met 1 januari 2020. De Belastingdienst zal de aangifteprogramma’s voor de aangiftes die nu worden gedaan voor het jaar 2019 op korte termijn aanpassen.

 

Effect zeer beperkt

In onderstaande tabel wordt per vermogensschijf geïllustreerd wat de effecten (kunnen) zijn van de onjuiste forfaitaire rendementen voor de jaren 2019 en 2020. Door de correctie van de forfaitaire rendementen wordt voorkomen dat de box 3 heffing te hoog wordt vastgesteld. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. In vrijwel alle gevallen waarin de definitieve aanslag nog moet worden vastgesteld zal de correctie tot de juiste afrekening leiden. Het is denkbaar dat u gedurende het belastingjaar al een voorlopige teruggaaf heeft ontvangen en een aanvullende teruggaaf uitsluitend het gevolg is van de correctie van de forfaitaire rendementen. In die situatie kan de teruggaafgrens van € 15 van toepassing zijn.

 

Effect correctie rendementspercentages op verschuldigde belasting per belastingplichtige 2019

Van het gedeelte van de grondslag box 3 dat meer bedraagt dan

maar niet

meer dan

Aantal belast. pl. in 2017 (*1000)

correctie in euro’s

 

 

 

 

 

min

max

gemiddeld

€ 0

€ 71.650

1.916

€ 0

€ 1

€ 0,24

€ 71.650

€ 989.736

1.001

€ 1

€ 22

€ 4,07

€ 989.736

 

44

€ 22

 

€ 62,44

Effect correctie rendementspercentages op verschuldigde belasting per belastingplichtige 2020 

Van het gedeelte van de grondslag box 3 dat meer bedraagt dan

maar niet

meer dan

Aantal belast. pl. in 2017 (*1000)

correctie in euro’s

 

 

 

 

 

min

max

gemiddeld

€ 0

€ 72.797

1.916

€ 0

€ 2

€ 0,72

€ 72.797

€ 1.005.572

1.001

€ 2

€ 103

€ 18,06

€ 1.005.572

 

44

€ 103

 

€ 305,11

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog nadere toelichting wensen, neemt u dan contact op met uw adviseur.

 

Bijlage: Brief van staatssecretaris Vijlbrief over foute forfaitaire rendementen voor sparen en beleggen box 3 voor 2019 en 2020.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.