Formele arbeidsovereenkomst geeft doorslag

12 maart 2019

Daar belanghebbende als eigenaresse van een schoonmaakbedrijf bij het Handelsregister staat ingeschreven en de werknemers een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de eenmanszaak, is de eigenaresse de inhoudingsplichtige. Dat de onderneming in feite niet door haar wordt gedreven is niet van belang.

De Belastingdienst constateert bij een boekenonderzoek over 2008 tot en met juni 2009 dat een werkgever, die schoonmaak- en inpakwerkzaamheden verricht substantieel te weinig loonheffingen heeft aangegeven. De Belastingdienst legt naheffingsaanslagen op. In geschil is of belanghebbende terecht is aangemerkt als inhoudingsplichtige. Zij stelt dat zij geen inhoudingsplichtige is; haar echtgenoot is inhoudingsplichtige. Hoewel de onderneming op haar naam stond, werd deze voor rekening en risico van haar echtgenoot gedreven. Hij was in desbetreffende jaren verantwoordelijk voor het exploiteren en runnen van het schoonmaakbedrijf. Hiertoe overlegt belanghebbende enkele verklaringen van voormalige werknemers van het bedrijf en enkele overeenkomsten met opdrachtgevers over de schoonmaakwerkzaamheden, die zijn ondertekend door de echtgenoot. Hieruit blijkt, volgens belanghebbende, dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen de echtgenoot en de werknemers. Niet in geschil is namelijk dat de werknemers arbeid hebben verricht en dat zij daarvoor loon hebben ontvangen. De rechtbank is het niet met belanghebbende eens. Hoewel de echtgenoot heeft ondertekend, staan de overeenkomsten op naam van de onderneming, die op haar naam stond. Ook uit de verklaringen van werknemers dat de echtgenoot het aanspreekpunt van de werknemers was, volgt niet dat de echtgenoot bevoegd was de werknemers bindende aanwijzingen te geven over het te verrichten werk. De arbeidsovereenkomsten zijn gesloten met de onderneming op naam van belanghebbende. De rechtbank oordeelt daarom dat er geen sprake was van een gezagsverhouding en dus geen arbeidsovereenkomst tussen de werknemers en de echtgenoot. De echtgenoot is daarmee niet aan te merken als inhoudingsplichtige. Temeer omdat belanghebbende als eigenaar van de eenmanszaak stond ingeschreven in het Handelsregister, de Belastingdienst haar een omzetbelastingnummer heeft toegekend en alle aangiften loonheffingen en omzetbelasting door haar zijn ondertekend en ingediend. In hoger beroep stelt belanghebbende dat zij door haar echtgenoot gebruikt is als ‘stroman’ om zijn schoonmaakbedrijf te exploiteren naast zijn dienstverband, in verband met een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Hij en zijn zoon hebben het bedrijf gerund voor zijn rekening en risico, waarbij de dagelijkse leiding was uitbesteed aan de zoon, vanwege het dienstverband van de echtgenoot. In 2009 heeft hij de exploitatie van het bedrijf volledig in handen genomen. Het betoog van belanghebbende overtuigt het hof niet. Zij heeft onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat de situatie in werkelijkheid anders was en dat zij slechts als ‘stroman’ fungeerde. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

 

Bron: Hof Amsterdam 08-01-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.