Formeel gebrek voorkomt beslag niet

16 januari 2020

Wie zijn aanslagen maar niet betaalt, riskeert dat de fiscus beslag legt op zijn inkomen en/of bezittingen. Nu kan men wel in verzet gaan tegen beslaglegging, maar niet met als motivering dat een formeel gebrek kleeft aan de belastingaanslag.

Als een belastingschuldige zijn belasting na het ontvangen van correcte aanmaningen nog niet betaalt, kan de ontvanger van de belastingen hem een dwangbevel opleggen. Een dwangbevel geeft de ontvanger het recht om over te gaan tot executie. Dat betekent dat hij de in beslag genomen goederen verkoopt om met de opbrengst daarvan de belastingschuld te innen. Wanneer een dwangbevel bekend is gemaakt, geeft de ontvanger een nieuw bevel tot betaling uit. Als de belastingschuldige niet alsnog betaalt of met succes tegen de uitvoering van dit dwangbevel in beroep gaat, kan de ontvanger beginnen met de executie. In het geval van versnelde invordering kan een versnelde executie plaatsvinden. De ontvanger hoeft dan geen hernieuwd bevel van betaling uit te schrijven. Dit soort situaties zijn bijvoorbeeld aan de orde als de ontvanger vreest dat de belastingschuldige vermogensbestanddelen aan een ander wil overdragen. De ontvanger kan ook een zogeheten inkomensbeslag leggen op de inkomsten die een derde moet uitbetalen aan de belastingschuldige.

 

Belastingschuldigen kunnen in verzet gaan tegen de executie van een dwangbevel. Wie zijn verzet motiveert met de stelling dat hij het dwangbevel niet heeft ontvangen, moet eerst aannemelijk maken dat men de ontvangst van het dwangbevel in twijfel kan trekken. Verder mag de motivering van het verzet niet bestaan uit de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is opgelegd. Een man die tegen de beslaglegging van zijn auto in verzet kwam, merkte dat eventuele formele gebreken aan de aangifte evenmin een geldige motivering vormen. Sommige gebreken waren ook niet te voorkomen. Zo kon de onbetaalde naheffingsaanslag MRB geen adres van de man vermelden, omdat hij in zijn auto leefde.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 24-12-2019, 200.230.828/01 (ECLI:NL:GHARL:2019:11205)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.