Fiscus moet soms ene dossier aanvullen met dossier van ander

7 november 2023

De inspecteur moet informatie in het dossier over andere belastingplichtigen onder bijzondere omstandigheden toevoegen aan het dossier van die andere belastingplichtigen.

Tussen ouders en hun dochter en hun zoon heeft een grondtransactie in de agrarische sfeer met voorbehoud van een pachtrecht plaatsgevonden. De dochter heeft haar verkregen – verpachte – deel in box 3 verantwoord. Bij oplegging van de primitieve aanslag IB/PVV 2014 is dat gevolgd. In 2014 hebben de ouders afstand gedaan van hun pachtrecht, in 2016 hebben zij het landbouwbedrijf gestaakt. Na onderzoek bij de moeder heeft de inspecteur in 2017 een onderzoek bij de dochter ingesteld. Zijn conclusie was dat de verpachte grond niet tot box 3 is te rekenen. De grondtransactie leidt namelijk tot een ongebruikelijke terbeschikkingstelling (tbs) in box 1. Daarom heeft hij de onderhavige navorderingsaanslag IB/PVV 2014 opgelegd. Hof Den Haag deelde de visie van de inspecteur dat sprake is van een ongebruikelijke tbs maar heeft de navorderingsaanslag vernietigd wegens een ambtelijk verzuim.

Ambtelijk verzuim
De Hoge Raad acht het oordeel van het hof inzake de ongebruikelijke tbs cassatieproof. De Hoge Raad deelt eveneens de conclusie dat hier sprake is van een ambtelijk verzuim. Daarbij zet de Hoge Raad het juridische kader uiteen waarbij hij deels ‘omgaat’ ten opzichte van zijn arrest van 29 augustus 1997. Nu geldt de regel, kort gezegd, dat gegevens die relevant kunnen zijn voor de belastingheffing van andere belastingplichtigen onder bijzondere omstandigheden moeten worden toegevoegd aan het dossier van die andere belastingplichtigen. Die situatie doet zich hier voor. De gegevens met betrekking tot de grondtransactie uit het dossier van de moeder hadden moeten worden opgenomen in het dossier van de dochter. Nu dat niet is gebeurd, is sprake van een ambtelijk verzuim.

Bron: Hoge Raad 27-10-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1343), (ECLI:NL:HR:2023:1489) en (ECLI:NL:HR:2023:1490), Hoge Raad 29-08-1997 (ECLI:NL:HR:1997:AA2235)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.