Fiscus moet met argumenten om vertaling bezwaar vragen

5 juli 2022

Als de inspecteur een bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard vanwege het ontbreken van een vertaling, dan is dat onterecht als hij niet eerst heeft gemotiveerd waarom die vertaling noodzakelijk is.

Een in Duitsland gevestigd bedrijf ontvangt een uitnodiging tot betaling (utb) van antidumpingrechten. Dat bedrijf dient tegen deze utb een bezwaarschrift in bij de Douane. Dit bezwaarschrift is opgesteld in het Duits. De inspecteur biedt het bedrijf de gelegenheid om een vertaling in het Nederlands te overleggen. Wanneer het bedrijf dat nalaat, verklaart de Douane het bezwaar niet-ontvankelijk. Het Duitse bedrijf start vervolgens een beroepsprocedure. Uiteindelijk komt de zaak voor de Hoge Raad.

De Hoge Raad redeneert als volgt. De algemene wettelijke bepalingen over bezwaar en beroep bieden de inspecteur de mogelijkheid een vertaling te vragen. Die vertaling moet wel noodzakelijk zijn voor de behandeling van het bezwaar. De inspecteur moet daarom motiveren waarom hij een vertaling noodzakelijk acht. Anders kan de rechter niet toetsen of de inspecteur op goede gronden een vertaling heeft gevraagd. In deze zaak ontbreekt een motivering. Het bezwaar is daardoor ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Omdat het hof ook een overweging ten overvloede heeft gegeven over de utb, kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen. De Hoge Raad oordeelt dat het bezwaar tegen de utb ongegrond is.

Bron: Hoge Raad 24-06-2022 (ECLI:NL:HR:2022:943)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.