Fiscaal ondernemerschap zonder eigen declaratierecht

9 december 2018

Het is mogelijk om als fiscaal ondernemer te werken voor een samenwerkingsverband, zelfs als een eigen declaratierecht ontbreekt.

Een vrouw staat in 2012 in het BIG-register ingeschreven als arts en tandarts. Dat jaar volgt zij ook een opleiding tot kaakchirurg en is zij in dienstbetrekking bij een bedrijf. Daarnaast verricht de arts gedurende zeven maanden diverse medische specialistische handelingen in een ziekenhuis. Deze werkzaamheden vinden plaats op basis van een contract met een maatschap. De vrouw dient de declaraties voor haar werkzaamheden in het ziekenhuis in op naam van die maatschap. Het ziekenhuis controleert en ondertekend de declaraties en stuurt ze door naar de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis betaalt de vrouw 50% van het bedrag uit dat bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. De inspecteur en hof Arnhem-Leeuwarden menen dat onder deze omstandigheden de arts haar werkzaamheden voor het ziekenhuis niet als fiscaal ondernemer verricht. Maar volgens de Hoge Raad betekent het ontbreken van een eigen declaratierecht nog niet dat de vrouw voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. De omstandigheid dat zij maar 50% van de declaratie ontvangt, overtuigt de Hoge Raad evenmin. De Hoge Raad merkt bovendien op dat de vrouw risico loopt, omdat het ziekenhuis haar niet betaalt als zij geen werkzaamheden verricht. Ten slotte heeft Hof Arnhem-Leeuwarden niets vastgesteld over de continuïteit van de werkzaamheden van de vrouw. De Hoge Raad verwijst daarom de zaak door naar Hof Den Bosch met de opdracht een en ander te onderzoeken.

 

Bron: Hoge Raad 30-11-2018, nr. 17/06138 (ECLI:NL:HR:2018:2203)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.