Fictieve verkrijging woning door kwijtschelding koopprijs

13 mei 2019

Als een erflater in het verleden een woning heeft verkocht aan de erfgenaam, maar daarbij de koopprijs heeft kwijtgescholden en bovendien heeft bedongen om in de woning te mogen blijven wonen, dan behoort de WOZ-waarde van deze woning tot de nalatenschap als de erflater niets heeft betaald voor het woongenot.

Tot het overlijden van moeder, hebben moeder en dochter samen in een woning, die eigendom was van de moeder gewoond. Op 17 december 2014 heeft moeder de woning aan de dochter verkocht voor € 155.000. De koopprijs is gebaseerd op een taxatierapport. Hierin is aangegeven dat moeder in de woning blijft wonen en er sprake is van een recht van vruchtgebruik. De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 204.000. De dochter is in eerste instantie de koopsom voor de woning schuldig gebleven aan haar moeder. Later heeft moeder de geldlening kwijtgescholden en deed daarbij een beroep op de verhoogde vrijstelling voor schenken van een woning van € 100.000. Over het restant van de kwijtschelding van € 55.000 heeft de dochter € 5.500 schenkbelasting betaald. Na verkoop van de woning is moeder samen met haar dochter in de woning blijven wonen. In 2015 overleed moeder. Dit was binnen 180 dagen na verkoop van de woning. In geschil bij Hof Den Haag is of de dochter, bij het overlijden van haar moeder, geacht wordt fictief (de WOZ-waarde van) de woning te hebben verkregen. Volgens het hof staat vast dat de moeder na verkoop tot haar overlijden in de woning is blijven wonen. Daardoor heeft zij tot haar overlijden het genot van die woning gehad. Tevens staat volgens het hof vast dat de moeder voor dat woongenot niets heeft betaald. Daarmee is voldaan aan alle voorwaarden voor de fictiebepaling uit de Successiewet en wordt de woning geacht deel uit te hebben gemaakt van de nalatenschap.

 

Bron: Hof Den Haag 26-04-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.