Eerste CBAM aangifte in januari – Portaal nu live

5 december 2023

Per 1 oktober is de overgangsperiode van CBAM van start gegaan. Deze periode zal tot en met 31 januari 2025 duren. Tijdens deze overgangsperiode geldt een rapportageverplichting voor ingevoerde CBAM-goederen, let op: de eerste rapportage moet in januari ingediend worden.

De Europese Commissie heeft onlangs het elektronische portaal voor het registreren van CBAM goederen gelanceerd. Het is nu mogelijk om via de website van de Europese Commissie in te loggen in dit portaal. Om in te loggen moet je gebruik maken van eHerkenning.

Wat is CBAM ook al weer?
Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een koolstofcorrectie aan de buitengrens van de EU. CBAM moet voorkomen dat Europese bedrijven hun productie naar landen met minder strenge CO2-regels verplaatsen. Per 1 januari 2026 zullen geregistreerde importeurs daarom een prijs moeten betalen voor de CO2 die is uitgestoten bij de productie van geïmporteerde CBAM goederen.

Welke producten moeten gerapporteerd worden?

In bijlage 1 van de CBAM-verordening is een lijst opgenomen met goederencodes van producten die gerapporteerd moeten worden. Deze codes zijn verdeeld in de volgende categorieën:

 • Cement
 • Elektriciteit
 • Meststoffen
 • (Giet)ijzer en staal
 • Aluminium
 • Waterstof

Als je deze goederen importeert van buiten de EU, en als de waarde van de zending hoger is dan EUR 150, dan zal je een CBAM-rapport moeten indienen in de overgangsperiode

Wat moet worden gerapporteerd
In het CBAM-rapport moet worden gerapporteerd over:

 • de hoeveelheid geïmporteerde CBAM goederen, opgesplitst naar goederencodes en land van oorsprong;
 • de broeikasgasemissies die bij de productie van deze goederen is vrijgekomen, en;
 • de koolstofprijs die is betaald in het land van oorsprong.

Wanneer moet gerapporteerd worden
Het eerste kwartaal waarover een CBAM-rapport moet worden ingediend zal Q4 2023 zijn. Het rapport moet in de maand na afloop van het kwartaal worden ingediend. Het eerste CBAM rapport zal dus al in januari 2024 ingediend moeten worden

Hoe moet je een CBAM-rapport indienen.
Het CBAM-rapport zal ingediend moeten worden via het portaal. Het CBAM-rapport moet voldoen aan de door de Europese Commissie ontwikkelde monitoringsmethode (EU methode). De Europese Commissie heeft hiervoor op haar website verschillende guidance documenten en webinars beschikbaar gesteld. Omdat importeurs weinig tijd hebben gehad om zich voor te bereiden zijn de eisen voor de eerste aangiftes versoepeld.

Tijdens de eerste drie aangiftes kan bijvoorbeeld nog worden afgeweken van de EU-methode. In deze aangiftes mag er voor het bepalen van de CO2-uitstoot ook gebruik gemaakt worden van standaardwaarden. In de eerste vijf aangiftes mag er ook nog gebruik gemaakt worden van monitoringsmethodes die worden toegepast in het land van herkomst van de producten.  Daarnaast mogen de eerste twee aangiftes nog tot en met 1 augustus worden aangepast.

Handhaving
De Europese Commissie zal invoer aangiftes gaan vergelijken met ingediende CBAM-rapporten. Als blijkt dat ten onrechte geen of een onjuist CBAM-rapport is ingediend, dan zal de Nederlandse Emissieautoriteit worden ingelicht (NEa). De NEa kan vervolgens besluiten om handhavend op te treden. Als een importeur vervolgens verzuimt om een CBAM-rapport in te dienen of te corrigeren kan een boete worden opgelegd.

Aandachtspunten voor importeurs
Om handhavend optreden van de NEa te voorkomen doen importeurs er goed aan om:

 • Vast te stellen of er goederen worden geïmporteerd die in de reikwijdte van de CBAM-verordening vallen.
 • Te begrijpen op welke wijze het CBAM rapport moet worden ingediend. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw adviseurs.
 • Emissiegegevens van ingevoerde CBAM-producten bij producenten op te vragen.
 • Ook een rapport in te dienen als men nog niet over alle informatie beschikt. De eerste rapporten mogen namelijk nog later worden aangevuld.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Robert Eggens (robert.eggens@pkfwallast.nl / 06 83 95 24 78) of uw vaste PKF Wallast contactpersoon.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.