Een woning is een woning ook zonder dak, deuren en ramen

11 juni 2019

De omstandigheid dat een onroerende zaak op het moment van overdracht nog niet geschikt is voor bewoning, is niet van belang voor toepassing van het verlaagde tarief overdrachtsbelasting. Belangrijk is dat het gebouw naar zijn aard bestemd is voor bewoning.

Een stel koopt een vervallen woning. Daarbij betaalden zij overdrachtsbelasting naar het lage tarief voor woningen. De Belastingdienst is echter van mening dat van een woning geen sprake is en legt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting naar het normale tarief op. In geschil bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is toepassing van het verlaagde tarief overdrachtsbelasting voor woningen. De inspecteur is van mening dat de gekochte onroerende zaak geen gebouw kan zijn en daardoor kan ook geen sprake zijn van een woning. De gekochte onroerende zaak heeft ten tijde van de aanschaf geen overdekte en/of afgesloten ruimte. De binnenwanden, verdiepingsvloeren, kozijnen, ramen, deuren en leidingen zijn niet (meer) aanwezig bij de overdracht. Volgens de inspecteur is de onroerende zaak niet meer dan een overblijfsel. Volgens de rechtbank heeft de inspecteur echter niet aannemelijk gemaakt dat het gebouw zodanig is vervallen dat het niet langer kan kwalificeren als gebouw. De omstandigheid dat de onroerende zaak op het moment van overdracht niet geschikt is voor bewoning, doet hier niet aan af. Zelfs het ontbreken van deuren, ramen en dakbedekking maakt dat de onroerende zaak nog steeds een gebouw is dat naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Het lage tarief overdrachtsbelasting is van toepassing.

 

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 21-3-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl