Economische eigendom woning ex-partner: hypotheekrenteaftrek

11 november 2021

Wie niet de juridische, maar wel de economische mede-eigendom van de woning van zijn ex-partner had, kan in principe de betaalde hypotheekrente aftrekken.

Een man gaat op 14 augustus 2012 met een vrouw een notarieel samenlevingscontract aan. De woning waarin zij tot 19 december 2015 samenwonen, is juridisch gezien volledig eigendom van de vrouw. Zij neemt in het notarieel samenlevingscontract haar voornemen op om de man een aandeel van 38% in de woning te verkopen. Deze overdracht brengt mee dat de man ook een corresponderend deel van de hypotheekrentelasten moet dragen. Maar de overdracht van een deel van de juridische eigendom vindt echter nooit plaats. Wel komen twee van de drie hypotheken mede op naam van de man te staan. Hij verlaat op 19 december 2015 de woning en het notarieel samenlevingscontract wordt ontbonden. De vrouw kiest in haar aangifte IB/PVV 2015 niet ervoor gekozen het gehele kalenderjaar als partner van de man te worden aangemerkt. Zij verkoopt de woning in 2017. De man lost een deel van de restschuld af.

De man geeft in zijn aangiften IB/PVV over de jaren 2015 en 2016 inkomen uit eigen woning op. Per saldo betreft het een aftrekpost. Maar de Belastingdienst weigert de aftrek van € 2.122 aan financieringskosten over 2015 en het gehele negatieve inkomen uit eigen woning over 2016. De man start daarop een beroepsprocedure. Hof Arnhem-Leeuwarden gelooft niet dat de betaling van € 2.122 in 2015 daadwerkelijk ziet op financieringskosten van de eigen woning. Maar het hof staat de man wel toe over 2016 een negatief inkomen uit eigen woning op te geven. Hij kan namelijk gedurende hoogstens twee jaren na de relatiebreuk de woning opgeven als eigen woning. Zijn ex-partner verblijft immers in die woning.

Deze bepaling heeft alleen effect als de woning voor hem ook een eigen woning is geweest. Dat is hier daadwerkelijk het geval, hoewel de man nooit juridisch eigenaar van de woning is geweest. Maar hij heeft wel de economische eigendom van een deel van de woning gehad, aangezien hij mede de lasten van de woning heeft gedragen. Dat valt ook te halen uit verklaringen van de ex-partner van de man. Het hof verklaart het hoger beroep van de man dan ook gegrond.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19-10-2021 (gepubl. 29-10-2021) (ECLI:NL:GHARL:2021:9804)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.