Echtgenoten hoeven elkaars bankrekeningen niet te kennen

23 november 2020

Merkt de fiscus dat een belastingplichtige een buitenlandse bankrekening heeft verzwegen? Dan kunnen deze belastingplichtige en zijn partner in principe een navorderingsaanslag verwachten. De rekeninghouder zelf riskeert een vergrijpboete. De inspecteur kan de partner alleen beboeten als deze van de bankrekening wist.

Een vrouw houdt een rekening aan bij een Luxemburgse bank. Zowel zij als haar echtgenoot geven deze bankrekening niet op in de aangiftes inkomstenbelasting over de jaren 2006 – 2015. Maar de fiscus krijgt in 2016 toch een aanwijzing van het bestaan van de bankrekening. De Belastingdienst legt de echtgenoten daarom navorderingsaanslagen en vergrijpboetes op.
De echtgenoten tekenen beroep aan tegen de navorderingsaanslagen en de boetes. De vrouw beredeneert dat de navorderingsaanslagen en de vergrijpboetes zijn gebaseerd op een forfaitair inkomen. In werkelijkheid heeft zij dat voordeel niet genoten. Sterker nog, zij heeft een verlies geleden op de spaartegoeden. Maar Rechtbank Noord-Holland ziet hierin geen reden om de vergrijpboete te vernietigen. De inspecteur heeft de wet correct toegepast en terecht een vergrijpboete opgelegd. De vrouw heeft immers zelf gekozen voor een Luxemburgse bankrekening. Zij wist dat zij deze rekening moest opgeven, maar liet dit bewust en stelselmatig na. De boete is overigens wel gematigd omdat de vrouw na ontdekking door de fiscus openheid van zaken heeft gegeven.
Tijdens de beroepsprocedure komt de fiscus wel tot het inzicht dat de vergrijpboete voor de echtgenoot moet vervallen. Het is namelijk niet vast te stellen dat de man medegerechtigd is tot de Luxemburgse rekening. De inspecteur acht het daarom mogelijk dat de man niet wist van het bestaan van de Luxemburgse rekening van zijn echtgenote. De Belastingdienst kan daarom niet aannemelijk maken dat de man opzettelijk de bankrekening in zijn aangifte heeft verzwegen.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 30-10-2020 (gepubl. 11-11-2020), (ECLI:NL:RBNHO:2020:9094) en (ECLI:NL:RBNHO:2020:9098)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.