Door latere erkenning als erfgenaam geen aanslag successie

10 mei 2022

Zolang de beschikking tot vaststelling van het vaderschap van de erflater nog niet is toegewezen ten aanzien van de belanghebbende, is deze nog niet gerechtigd tot de nalatenschap. De Hoge Raad oordeelt dat een navorderingsaanslag successierecht opgelegd wegens een verkrijging in het jaar van overlijden van erflater moet worden vernietigd.

In 2008 overlijdt erflater. Tot aan zijn overlijden is erflater gehuwd en heeft een dochter. Een man doet bij Rechtbank Amsterdam met succes een verzoek voor het vaststellen van het vaderschap van erflater. Bij beschikking van 15 januari 2014 heeft de rechtbank het vaderschap van erflater bij beschikking vastgesteld. Daarom wordt de nalatenschap niet over twee maar over drie erfgenamen verdeeld. Aan de man is ter zake van een belaste verkrijging in 2008 een navorderingsaanslag opgelegd.

In tegenstelling tot Hof Amsterdam heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de navorderingsaanslag successierecht (vanaf 2010: erfbelasting) onterecht is opgelegd. Voordat het vaderschap in 2014 was vastgesteld, was de man geen rechthebbende tot de nalatenschap. Om die reden kan niet worden aangenomen dat voordien een verkrijging – het belastbare feit voor het successierecht – heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad vernietigt daarom de navorderingsaanslag.

 

Bron: Hoge Raad 29-04-2022 (ECLI:NL:HR:2022:661)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl