Door inkeerregeling navordering buitenlands inkomen

31 mei 2019

Is sprake van in het buitenland opgekomen winstbestanddelen waarvan de verwerving en ontvangst geen enkel aanknopingspunt hebben met een ander land dan Nederland? Dan kan Nederland gedurende 12 jaar navorderen.

Een man en vrouw exploiteren in firma-verband een nertsenfokkerij. Een gemachtigde van het echtpaar heeft bij brief van 5 januari 2015 bij de Belastingdienst melding gemaakt van bij buitenlandse banken aangehouden bank- en spaarrekeningen. Door deze melding en nadere informatie van de man heeft de Belastingdienst ontdekt dat er in 2008 een bedrag in contanten op de rekening is gestort. Dit bedrag zijn verzwegen inkomsten uit de verkoop van nertsenvellen op een beurs. De inspecteur heeft over 2008 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd aan de man waarbij de correctie van het inkomen in box 1 heeft plaats gevonden op basis van 50% van de storting in 2008. In geschil bij Hof Den Bosch is of de navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing is voor de verzwegen inkomsten uit de verkoop van nertsenvellen. De verzwegen inkomsten zijn volgens het hof verkregen uit de verkoop op een beurs in het buitenland. Op die beurs betaalden de kopers de prijs voor de nertsenvellen rechtstreeks op de bankrekening in Luxemburg van de firma. Het hof is van oordeel dat in dat geval is voldaan aan de voorwaarde van in het buitenland opgekomen inkomen. Op dit inkomen is de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar van toepassing.

 

Bron: Hof Den Bosch 15-3-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.