Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

11 januari 2023

Betaalt een dga aan zijn eigen bv boeterente vanwege een vroegtijdige aflossing op zijn hypotheek om zo rentelasten naar voren te halen? Dan is sprake van vooruitbetaalde rente die niet in het jaar van betaling aftrekbaar is.

Een man met een eigen woning leent in 2012 € 100.000 van een bv waarvan hij de dga is. De dga benut het geleende bedrag ten behoeve van zijn eigen woning. In beginsel moet hij over het eerste jaar een interestvergoeding van 6,5% betalen en over de 29 volgende jaren 7,9% interest. In 2017 leent de dga nog eens € 50.000 van zijn bv ten behoeve van zijn eigen woning. Over dit bedrag is hij de eerste dertig jaren 4,2% per jaar aan interest verschuldigd. Voor beide leningen geldt dat de dga de bv kan verzoeken gedurende een rentevaste periode het rentepercentage en/of de duur van de rentevaste periode aan te passen. Eventueel kan de bv voorwaarden stellen aan het inwilligen van dat verzoek. Volgens de leningsovereenkomsten moet de dga bovendien een boeterente betalen als hij buiten de daarvoor bestemde tijdstippen aflost.

Op 7 december 2016 lost de dga € 25.000 op de lening af. Maar deze datum is volgens de leningsovereenkomst geen aflossingsmoment. De bv brengt hem daarom zo’n € 34.078 aan boeterente in rekening. De dga wil dit bedrag over 2016 aftrekken als eigenwoningrente, maar de Belastingdienst weigert deze aftrek. Daarop gaat de dga in beroep, maar Rechtbank Den Haag is het eens met de weigering van de aftrek. Vervolgens gaat de dga in hoger beroep. Hij verklaart tijdens de hoorzitting dat hij een fiscaal voordeel heeft willen behalen door de aftrekbare rente naar voren te halen. De dga voorziet namelijk in de jaren na 2016 een lager inkomen te behalen. Ook anticipeert de man hiermee op wetswijzigingen. Hof Den Haag merkt de desbetreffende rente daarom aan als vooruitbetaalde rente. Deze vooruitbetaalde rente is niet aftrekbaar in 2016, maar getemporiseerd aftrekbaar in de daaropvolgende jaren.

Bron: Hof Den Haag 13-12-2022 (gepubl. 29-12-2022) (ECLI:NL:GHDHA:2022:2501)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.